Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:20.10.2015
Kommune:Suldal Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:142 daa
Rekkjeavstand:2.8 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1189 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 165.584

DB I totalt over heile omløpet kr 3.311.672

ÅrDB IGraf
1kr -185995graf
2kr 49326
3kr 131542
4kr 131542
5kr 131542
6kr 174772
7kr 174772
8kr 295783
9kr 295783
10kr 295783
11kr 295783
12kr 295783
13kr 174772
14kr 174772
15kr 174772
16kr 174772
17kr 131542
18kr 131542
19kr 131542
20kr 131542
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 96.702

DB II totalt over heile omløpet kr 1.934.044

ÅrDB IIGraf
1kr -185995graf
2kr 29220
3kr 86961
4kr 86961
5kr 74723
6kr 104842
7kr 104842
8kr 213616
9kr 213616
10kr 210119
11kr 204874
12kr 204874
13kr 96100
14kr 96100
15kr 96100
16kr 96100
17kr 50248
18kr 50248
19kr 50248
20kr 50248
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 79.953

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.599.055

ÅrNettoresultatGraf
1kr -202745graf
2kr 12470
3kr 70211
4kr 70211
5kr 57974
6kr 88092
7kr 88092
8kr 196866
9kr 196866
10kr 193370
11kr 188125
12kr 188125
13kr 79351
14kr 79351
15kr 79351
16kr 79351
17kr 33498
18kr 33498
19kr 33498
20kr 33498
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 202.745, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -202745graf
2kr -190274
3kr -120063
4kr -49851
5kr 8122
6kr 96214
7kr 184307
8kr 381173
9kr 578039
10kr 771409
11kr 959533
12kr 1147658
13kr 1227009
14kr 1306360
15kr 1385711
16kr 1465062
17kr 1498560
18kr 1532058
19kr 1565556
20kr 1599055
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.00 kr per stk-3.60 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Wirestrammarar 30.00 kr per stk5.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 62.00 kr per stk-28.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Oppbindingsklips 0.38 kr per stk-0.02 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 7.00 kr per gjerdemeter-22.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 0.40 kr per gjerdemeter-1.20 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 7.00 kr per gjerdemeter-29.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.30 kr per gjerdemeter-0.90 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt96614
Manuelt arbeid felt79398
Manuelt arbeid viltgjerde17216
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde8468
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt120082
Varekostnad totalt170149
Varekostnad felt164760
Varekostnad viltgjerde5389
Anleggskostnad totalt290231

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22498 kg2373 kg125 kg25 %
37493 kg7118 kg375 kg75 %
47493 kg7118 kg375 kg75 %
57493 kg7118 kg375 kg75 %
69990 kg9491 kg500 kg100 %
79990 kg9491 kg500 kg100 %
816983 kg16134 kg849 kg170 %
916983 kg16134 kg849 kg170 %
1016983 kg16134 kg849 kg170 %
1116983 kg16134 kg849 kg170 %
1216983 kg16134 kg849 kg170 %
139990 kg9491 kg500 kg100 %
149990 kg9491 kg500 kg100 %
159990 kg9491 kg500 kg100 %
169990 kg9491 kg500 kg100 %
177493 kg7118 kg375 kg75 %
187493 kg7118 kg375 kg75 %
197493 kg7118 kg375 kg75 %
207493 kg7118 kg375 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22373 kgkr 22544kr 215kr 22759
37118 kgkr 67621kr 645kr 68266
47118 kgkr 67621kr 645kr 68266
57118 kgkr 67621kr 645kr 68266
69491 kgkr 90165kr 860kr 91025
79491 kgkr 90165kr 860kr 91025
816134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
916134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1016134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1116134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1216134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
139491 kgkr 90165kr 860kr 91025
149491 kgkr 90165kr 860kr 91025
159491 kgkr 90165kr 860kr 91025
169491 kgkr 90165kr 860kr 91025
177118 kgkr 67621kr 645kr 68266
187118 kgkr 67621kr 645kr 68266
197118 kgkr 67621kr 645kr 68266
207118 kgkr 67621kr 645kr 68266
Sum189815 kgkr 1803243kr 17191kr 1820434
Gjennomsnitt9491 kgkr 90162kr 860kr 91022

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
195776009740829-211106134
20200993719740829-21130828
306028911149740829-21171761
406028911149740829-21171761
506028911149740829-21171761
608038914859740829-21192232
708038914859740829-21192232
8013665525229740829-211149535
9013665525229740829-211149535
10013665525229740829-211149535
11013665525229740829-211149535
12013665525229740829-211149535
1308038914859740829-21192232
1408038914859740829-21192232
1508038914859740829-21192232
1608038914859740829-21192232
1706028911149740829-21171761
1806028911149740829-21171761
1906028911149740829-21171761
2006028911149740829-21171761
SUM9577616077312968919480016580-42201940356
Gjennomsnitt47898038714849740829-21197018

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
129023108999991188800004861308879
2028624009991188801573404372486141116
30708640099911888031469013113486169816
40708640099911888031469013113486169816
50708640099911888043706013113486182053
60708640099911888052448017483486195164
70708640099911888052448017483486195164
807086400999118880524480297204861107402
907086400999118880524480297204861107402
1007086400999118880559440297204861110899
1107086400999118880611890297204861116143
1207086400999118880611890297204861116143
1307086400999118880611890174834861103906
1407086400999118880611890174834861103906
1507086400999118880611890174834861103906
1607086400999118880611890174834861103906
1707086400999118880681820131134861106529
1807086400999118880681820131134861106529
1907086400999118880681820131134861106529
2007086400999118880681820131134861106529
Sum290231130415849219980237762010279710349657972272161735
Gjennomsnitt145126521425999118880513990174834861108087

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.976.683

Fordelt på 2937 timar feltarbeid og 1998 timar hausting i bæreåra vert det kr 603 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10358 1898 8460 0 0 11888 -3428 9723 -13151
2 22759 30828 4261 49326 20106 10053 11888 27385 9723 17662
3 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9723 87640
4 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9723 87640
5 68266 71761 8485 131542 56819 28410 11888 91245 9723 81522
6 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9723 118196
7 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9723 118196
8 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9723 233088
9 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9723 233088
10 154733 149535 8485 295783 85664 42832 11888 241063 9723 231340
11 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9723 228718
12 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9723 228718
13 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
14 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
15 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
16 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
17 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
18 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
19 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
20 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
Sum 1820434 1844580 158887 3506127 1377628 688814 237762 2579551 194460 2385091
Gjennomsnitt 91022 92229 7944 175306 68881 34441 11888 128978 9723 119255

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn