Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1306930130016600-30031859
2035521300166-224-768-3003726
3035521300166-224-768-3003726
4035521300166-224-768-3003726
5035521300166-224-768-3003726
6035521300166-224-768-3003726
7035521300166-224-768-3003726
8035521300166-224-768-3003726
9035521300166-224-768-3003726
10035521300166-224-768-3003726
SUM3069331968130001660-2016-6912-300065393
Gjennomsnitt306931971300166-202-691-3006539

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.