Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21600 kgkr 64000kr 0kr 64000
31600 kgkr 64000kr 0kr 64000
41600 kgkr 64000kr 0kr 64000
51600 kgkr 64000kr 0kr 64000
61600 kgkr 64000kr 0kr 64000
71600 kgkr 64000kr 0kr 64000
81600 kgkr 64000kr 0kr 64000
91600 kgkr 64000kr 0kr 64000
101600 kgkr 64000kr 0kr 64000
Sum14400 kgkr 576000kr 0kr 576000
Gjennomsnitt1440 kgkr 57600kr 0kr 57600