Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11534650070000003069156604
20193785705000640011375035000306962937
30193785705000640011375035000306962937
40193785705000640011375035000306962937
50193785705000640011375035000306962937
60193785705000640011375035000306962937
70193785705000640011375035000306962937
80193785705000640011375035000306962937
90193785705000640011375035000306962937
100193785705000640011375035000306962937
Sum153465174357657004500057600102375031500030693723033
Gjennomsnitt15347174477704500576010238031500306972303

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.