Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:30.06.2015
Kommune:Oslo Fylke:OSLO
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:476 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 40.00 Pris direktesal:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 41.143

DB I totalt over heile omløpet kr 411.428

ÅrDB IGraf
1kr -121676graf
2kr 59234
3kr 59234
4kr 59234
5kr 59234
6kr 59234
7kr 59234
8kr 59234
9kr 59234
10kr 59234
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -595

DB II totalt over heile omløpet kr -5.947

ÅrDB IIGraf
1kr -121676graf
2kr 12859
3kr 12859
4kr 12859
5kr 12859
6kr 12859
7kr 12859
8kr 12859
9kr 12859
10kr 12859
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -8.164

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -81.640

ÅrNettoresultatGraf
1kr -124745graf
2kr 4789
3kr 4789
4kr 4789
5kr 4789
6kr 4789
7kr 4789
8kr 4789
9kr 4789
10kr 4789
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 124.745, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -124745graf
2kr -119956
3kr -115166
4kr -110377
5kr -105588
6kr -100798
7kr -96009
8kr -91219
9kr -86430
10kr -81640
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt4900
Manuelt arbeid felt4900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt14400
Varekostnad totalt139065
Varekostnad felt139065
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt153465

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21600 kg1600 kg0 kg
31600 kg1600 kg0 kg
41600 kg1600 kg0 kg
51600 kg1600 kg0 kg
61600 kg1600 kg0 kg
71600 kg1600 kg0 kg
81600 kg1600 kg0 kg
91600 kg1600 kg0 kg
101600 kg1600 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21600 kgkr 64000kr 0kr 64000
31600 kgkr 64000kr 0kr 64000
41600 kgkr 64000kr 0kr 64000
51600 kgkr 64000kr 0kr 64000
61600 kgkr 64000kr 0kr 64000
71600 kgkr 64000kr 0kr 64000
81600 kgkr 64000kr 0kr 64000
91600 kgkr 64000kr 0kr 64000
101600 kgkr 64000kr 0kr 64000
Sum14400 kgkr 576000kr 0kr 576000
Gjennomsnitt1440 kgkr 57600kr 0kr 57600

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1306930130016600-30031859
2035521300166-224-768-3003726
3035521300166-224-768-3003726
4035521300166-224-768-3003726
5035521300166-224-768-3003726
6035521300166-224-768-3003726
7035521300166-224-768-3003726
8035521300166-224-768-3003726
9035521300166-224-768-3003726
10035521300166-224-768-3003726
SUM3069331968130001660-2016-6912-300065393
Gjennomsnitt306931971300166-202-691-3006539

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11534650070000003069156604
20193785705000640011375035000306962937
30193785705000640011375035000306962937
40193785705000640011375035000306962937
50193785705000640011375035000306962937
60193785705000640011375035000306962937
70193785705000640011375035000306962937
80193785705000640011375035000306962937
90193785705000640011375035000306962937
100193785705000640011375035000306962937
Sum153465174357657004500057600102375031500030693723033
Gjennomsnitt15347174477704500576010238031500306972303

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 335.735

Fordelt på 585 timar feltarbeid og 1800 timar hausting i bæreåra vert det kr 141 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29