Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær for levering til fabrikk Kalkyledato:14.06.2015
Kommune:Vanylven Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:7 daa Totalareal gard:8 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:2873 stk   
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 175
Pris fabrikk:kr 55.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:40.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Balholm Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 332.946

DB I totalt over heile omløpet kr 3.329.463

ÅrDB IGraf
1kr -658675graf
2kr 443126
3kr 443126
4kr 443126
5kr 443126
6kr 443126
7kr 443126
8kr 443126
9kr 443126
10kr 443126
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 149.994

DB II totalt over heile omløpet kr 1.499.943

ÅrDB IIGraf
1kr -658675graf
2kr 239846
3kr 239846
4kr 239846
5kr 239846
6kr 239846
7kr 239846
8kr 239846
9kr 239846
10kr 239846
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 101.663

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.016.633

ÅrNettoresultatGraf
1kr -675326graf
2kr 187995
3kr 187995
4kr 187995
5kr 187995
6kr 187995
7kr 187995
8kr 187995
9kr 187995
10kr 187995
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 675.326, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -675326graf
2kr -487331
3kr -299335
4kr -111340
5kr 76655
6kr 264651
7kr 452646
8kr 640642
9kr 828637
10kr 1016633
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Innfrysningskostnad 5.00 kr per kg bringebær-1.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 0.00 kr per kg-75.25 kr
Calypso 0.00 kr per liter-3136.00 kr
Teldor 0.00 kr per kg-881.00 kr
Gallery 0.00 kr per liter-2640.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt42190
Manuelt arbeid felt34300
Manuelt arbeid viltgjerde7890
Traktorarbeide felt52500
Traktorarbeide viltgjerde9702
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt107892
Varekostnad totalt1002175
Varekostnad felt987357
Varekostnad viltgjerde14818
Anleggskostnad totalt1110067

Avling:
ÅrTotalavlingGraf over Totalavling
10 kgavlingsgraf
28448 kg
38448 kg
48448 kg
58448 kg
68448 kg
78448 kg
88448 kg
98448 kg
108448 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
28448 kgkr 464640kr 464640
38448 kgkr 464640kr 464640
48448 kgkr 464640kr 464640
58448 kgkr 464640kr 464640
68448 kgkr 464640kr 464640
78448 kgkr 464640kr 464640
88448 kgkr 464640kr 464640
98448 kgkr 464640kr 464640
108448 kgkr 464640kr 464640
Sum76032 kgkr 4181760kr 4181760
Gjennomsnitt7603 kgkr 418176kr 418176

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1444027012320116900-5632451884
2051195123201169-1626-5576-563251850
3051195123201169-1626-5576-563251850
4051195123201169-1626-5576-563251850
5051195123201169-1626-5576-563251850
6051195123201169-1626-5576-563251850
7051195123201169-1626-5576-563251850
8051195123201169-1626-5576-563251850
9051195123201169-1626-5576-563251850
10051195123201169-1626-5576-563251850
SUM44402746075512320011690-14634-50184-56320918534
Gjennomsnitt4440346076123201169-1463-5018-563291853

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
111100670049300000166511127211
209936598493352006233680080012320016651328495
309936598493352006233680080012320016651328495
409936598493352006233680080012320016651328495
509936598493352006233680080012320016651328495
609936598493352006233680080012320016651328495
709936598493352006233680080012320016651328495
809936598493352006233680080012320016651328495
909936598493352006233680080012320016651328495
1009936598493352006233680080012320016651328495
Sum11100678942753864928316800561024720720011088001665104083661
Gjennomsnitt1110078943539493316805610272072011088016651408366

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.846.153

Fordelt på 4118 timar feltarbeid og 6336 timar hausting i bæreåra vert det kr 272 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7857 493 7364 0 0 0 7364 66604 -59240
2 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
3 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
4 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
5 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
6 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
7 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
8 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
9 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
10 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
Sum 4181760 474507 660765 3995503 1829520 914760 316800 2763943 666040 2097903
Gjennomsnitt 418176 47451 66076 399550 182952 91476 31680 276394 66604 209790

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn


Kommentarar frå den som har gjennomført kalkylen:Økologisk produksjon av bringebær