Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:6.3 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:2261 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 204.309

DB I totalt over heile omløpet kr 4.086.176

ÅrDB IGraf
1kr -340135graf
2kr 61446
3kr 166415
4kr 166415
5kr 166415
6kr 221193
7kr 221193
8kr 374560
9kr 374560
10kr 374560
11kr 374560
12kr 374560
13kr 221193
14kr 221193
15kr 221193
16kr 221193
17kr 166415
18kr 166415
19kr 166415
20kr 166415
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 95.639

DB II totalt over heile omløpet kr 1.912.779

ÅrDB IIGraf
1kr -340135graf
2kr 29322
3kr 101058
4kr 101058
5kr 101058
6kr 112634
7kr 112634
8kr 250493
9kr 250493
10kr 250493
11kr 217260
12kr 217260
13kr 79401
14kr 79401
15kr 79401
16kr 79401
17kr 47887
18kr 47887
19kr 47887
20kr 47887
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 71.828

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.436.565

ÅrNettoresultatGraf
1kr -363946graf
2kr 5511
3kr 77248
4kr 77248
5kr 77248
6kr 88823
7kr 88823
8kr 226682
9kr 226682
10kr 226682
11kr 193450
12kr 193450
13kr 55591
14kr 55591
15kr 55591
16kr 55591
17kr 24076
18kr 24076
19kr 24076
20kr 24076
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 363.946, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -363946graf
2kr -358435
3kr -281187
4kr -203939
5kr -126691
6kr -37868
7kr 50954
8kr 277636
9kr 504318
10kr 731000
11kr 924450
12kr 1117899
13kr 1173490
14kr 1229080
15kr 1284671
16kr 1340261
17kr 1364337
18kr 1388413
19kr 1412489
20kr 1436565
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 2.05 kr per stk-2.95 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 27.08 kr per stk1.58 kr
Ledningsstrømpe 2.22 kr per meter0.48 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6859.28 kr per daa2859.28 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 65.00 kr per stk-25.00 kr
Nordox 167.00 kr per kg-15.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.05 kr per kg-2.61 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 9.50 kr per kg-5.40 kr
Urea 4.26 kr per kg-4.74 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 167.00 kr per kg-15.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt140648
Manuelt arbeid felt140648
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10080
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt157728
Varekostnad totalt279539
Varekostnad felt279539
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt437267

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
23165 kg3007 kg158 kg25 %
39495 kg9020 kg475 kg75 %
49495 kg9020 kg475 kg75 %
59495 kg9020 kg475 kg75 %
612660 kg12027 kg633 kg100 %
712660 kg12027 kg633 kg100 %
821522 kg20446 kg1076 kg170 %
921522 kg20446 kg1076 kg170 %
1021522 kg20446 kg1076 kg170 %
1121522 kg20446 kg1076 kg170 %
1221522 kg20446 kg1076 kg170 %
1312660 kg12027 kg633 kg100 %
1412660 kg12027 kg633 kg100 %
1512660 kg12027 kg633 kg100 %
1612660 kg12027 kg633 kg100 %
179495 kg9020 kg475 kg75 %
189495 kg9020 kg475 kg75 %
199495 kg9020 kg475 kg75 %
209495 kg9020 kg475 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23007 kgkr 28567kr 271.76kr 28838
39020 kgkr 85690kr 817kr 86507
49020 kgkr 85690kr 817kr 86507
59020 kgkr 85690kr 817kr 86507
612027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
712027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
820446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
920446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1020446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1120446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1220446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1312027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1412027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1512027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1612027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
179020 kgkr 85690kr 817kr 86507
189020 kgkr 85690kr 817kr 86507
199020 kgkr 85690kr 817kr 86507
209020 kgkr 85690kr 817kr 86507
Sum240539 kgkr 2285121kr 21777kr 2306897
Gjennomsnitt12027 kgkr 114256kr 1089kr 115345

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
18745300123431051-131099537
2025469469123431051-131038022
30763991411123431051-131089894
40763991411123431051-131089894
50763991411123431051-131089894
601018691880123431051-1310115833
701018691880123431051-1310115833
801731783196123431051-1310188458
901731783196123431051-1310188458
1001731783196123431051-1310188458
1101731783196123431051-1310188458
1201731783196123431051-1310188458
1301018691880123431051-1310115833
1401018691880123431051-1310115833
1501018691880123431051-1310115833
1601018691880123431051-1310115833
170763991411123431051-131089894
180763991411123431051-131089894
190763991411123431051-131089894
200763991411123431051-131089894
SUM8745320373663760624686021020-262002404105
Gjennomsnitt43731018681880123431051-1310120205

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14372670113912661506500008745463483
20364250612661506502658605539874561349
308213506126615065048741016616874599153
408213506126615065048741016616874599153
508213506126615065048741016616874599153
6082135061266150650864040221558745142355
7082135061266150650864040221558745142355
8082135061266150650864040376648745157864
9082135061266150650864040376648745157864
10082135061266150650864040376648745157864
110821350612661506501196360376648745191096
120821350612661506501196360376648745191096
130821350612661506501196360221558745175588
140821350612661506501196360221558745175588
150821350612661506501196360221558745175588
160821350612661506501196360221558745175588
170821350612661506501019130166168745152325
180821350612661506501019130166168745152325
190821350612661506501019130166168745152325
200821350612661506501019130166168745152325
Sum43726715147910761253203013070173029704431001749073274437
Gjennomsnitt2186375745381266150650865150221558745163722

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.609.963

Fordelt på 4944 timar feltarbeid og 2532 timar hausting i bæreåra vert det kr 483 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12084 2405 9679 0 0 15065 -5387 17491 -22878
2 28838 38022 5414 61446 32125 16062 15065 30319 17491 12828
3 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
4 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
5 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
6 115345 115833 9986 221193 108559 54280 15065 151848 17491 134357
7 115345 115833 9986 221193 108559 54280 15065 151848 17491 134357
8 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
9 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
10 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
11 196088 188458 9986 374560 157300 78650 15065 280845 17491 263354
12 196088 188458 9986 374560 157300 78650 15065 280845 17491 263354
13 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
14 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
15 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
16 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
17 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
18 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
19 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
20 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
Sum 2306897 2316652 187560 4435989 2173397 1086699 301307 3047984 349820 2698164
Gjennomsnitt 115345 115833 9378 221799 108670 54335 15065 152399 17491 134908

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 22.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 18.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn