Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:343 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 20.914

DB I totalt over heile omløpet kr 418.285

ÅrDB IGraf
1kr -83436graf
2kr 7243
3kr 18816
4kr 18816
5kr 18816
6kr 25047
7kr 25047
8kr 42496
9kr 42496
10kr 42496
11kr 42496
12kr 42496
13kr 25047
14kr 25047
15kr 25047
16kr 25047
17kr 18816
18kr 18816
19kr 18816
20kr 18816
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 5.273

DB II totalt over heile omløpet kr 105.469

ÅrDB IIGraf
1kr -83436graf
2kr 2581
3kr 9534
4kr 9534
5kr 9534
6kr 9423
7kr 9423
8kr 25108
9kr 25108
10kr 25108
11kr 20068
12kr 20068
13kr 4383
14kr 4383
15kr 4383
16kr 4383
17kr 1470
18kr 1470
19kr 1470
20kr 1470
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 866

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 17.322

ÅrNettoresultatGraf
1kr -87844graf
2kr -1826
3kr 5127
4kr 5127
5kr 5127
6kr 5016
7kr 5016
8kr 20701
9kr 20701
10kr 20701
11kr 15661
12kr 15661
13kr -24
14kr -24
15kr -24
16kr -24
17kr -2937
18kr -2937
19kr -2937
20kr -2937
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 89.670, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -87844graf
2kr -89670
3kr -84543
4kr -79416
5kr -74289
6kr -69273
7kr -64258
8kr -43557
9kr -22856
10kr -2155
11kr 13506
12kr 29167
13kr 29142
14kr 29118
15kr 29094
16kr 29070
17kr 26133
18kr 23196
19kr 20259
20kr 17322
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 125.00 kr per stk99.50 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6000.00 kr per daa2000.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 64.00 kr per stk-26.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt21508
Manuelt arbeid felt21508
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt30108
Varekostnad totalt76022
Varekostnad felt76022
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt106129

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2360 kg342 kg18 kg25 %
31080 kg1026 kg54 kg75 %
41080 kg1026 kg54 kg75 %
51080 kg1026 kg54 kg75 %
61440 kg1368 kg72 kg100 %
71440 kg1368 kg72 kg100 %
82448 kg2326 kg122 kg170 %
92448 kg2326 kg122 kg170 %
102448 kg2326 kg122 kg170 %
112448 kg2326 kg122 kg170 %
122448 kg2326 kg122 kg170 %
131440 kg1368 kg72 kg100 %
141440 kg1368 kg72 kg100 %
151440 kg1368 kg72 kg100 %
161440 kg1368 kg72 kg100 %
171080 kg1026 kg54 kg75 %
181080 kg1026 kg54 kg75 %
191080 kg1026 kg54 kg75 %
201080 kg1026 kg54 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2342 kgkr 3249kr 30.96kr 3280
31026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
41026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
51026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
61368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
71368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
82326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
92326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
102326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
112326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
122326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
131368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
141368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
151368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
161368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
171026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
181026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
191026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
201026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
Sum27362 kgkr 259939kr 2473kr 262412
Gjennomsnitt1368 kgkr 12997kr 124kr 13121

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
121226001872159-19923058
202897531872159-1994782
3086901601872159-19910682
4086901601872159-19910682
5086901601872159-19910682
60115872141872159-19913633
70115872141872159-19913633
80197013621872159-19921895
90197013621872159-19921895
100197013621872159-19921895
110197013621872159-19921895
120197013621872159-19921895
130115872141872159-19913633
140115872141872159-19913633
150115872141872159-19913633
160115872141872159-19913633
17086901601872159-19910682
18086901601872159-19910682
19086901601872159-19910682
20086901601872159-19910682
SUM212262317544267374403180-3980293887
Gjennomsnitt1061115882131872159-19914694

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11061290173192228500002123110902
2055077192228504032063021239888
3014377719222850739201890212315395
4014377719222850739201890212315395
5014377719222850739201890212315395
60143777192228501310402520212321737
70143777192228501310402520212321737
80143777192228501310404284212323501
90143777192228501310404284212323501
100143777192228501310404284212323501
110143777192228501814404284212328541
120143777192228501814404284212328541
130143777192228501814402520212326777
140143777192228501814402520212326777
150143777192228501814402520212326777
160143777192228501814402520212326777
170143777192228501545601890212323459
180143777192228501545601890212323459
190143777192228501545601890212323459
200143777192228501545601890212323459
Sum106129264131632384045696026241605040042452538978
Gjennomsnitt5306132182192228501312102520212326949

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 330.138

Fordelt på 750 timar feltarbeid og 288 timar hausting i bæreåra vert det kr 318 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1832 365 1467 0 0 2285 -818 4245 -5063
2 3280 4782 819 7243 4662 2331 2285 2627 4245 -1618
3 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
4 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
5 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
6 13120 13633 1706 25047 15624 7812 2285 14950 4245 10705
7 13120 13633 1706 25047 15624 7812 2285 14950 4245 10705
8 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
9 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
10 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
11 22307 21895 1706 42496 22428 11214 2285 28997 4245 24752
12 22307 21895 1706 42496 22428 11214 2285 28997 4245 24752
13 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
14 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
15 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
16 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
17 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
18 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
19 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
20 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
Sum 262412 272661 31885 503189 312816 156408 45696 301085 84900 216185
Gjennomsnitt 13121 13633 1594 25159 15641 7820 2285 15054 4245 10809

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 3.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn