Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:07.06.2015
Kommune:Rauma Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:8 daa Totalareal gard:120 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:3810 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:20%
Timepris manuelt arbeid:kr 0 Timepris traktorarbeid:kr 0
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 0
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Valldal Grønt Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 712.171

DB I totalt over heile omløpet kr 7.121.705

ÅrDB IGraf
1kr -909183graf
2kr 892321
3kr 892321
4kr 892321
5kr 892321
6kr 892321
7kr 892321
8kr 892321
9kr 892321
10kr 892321
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 712.171

DB II totalt over heile omløpet kr 7.121.705

ÅrDB IIGraf
1kr -909183graf
2kr 892321
3kr 892321
4kr 892321
5kr 892321
6kr 892321
7kr 892321
8kr 892321
9kr 892321
10kr 892321
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 653.082

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 6.530.818

ÅrNettoresultatGraf
1kr -932272graf
2kr 829232
3kr 829232
4kr 829232
5kr 829232
6kr 829232
7kr 829232
8kr 829232
9kr 829232
10kr 829232
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 932.272, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -932272graf
2kr -103039
3kr 726193
4kr 1555425
5kr 2384657
6kr 3213889
7kr 4043121
8kr 4872353
9kr 5701586
10kr 6530818
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt0
Manuelt arbeid felt0
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt0
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon0
Arbeid og admin totalt0
Varekostnad totalt1154439
Varekostnad felt1138563
Varekostnad viltgjerde15876
Anleggskostnad totalt1154439

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
212800 kg10240 kg2560 kg
312800 kg10240 kg2560 kg
412800 kg10240 kg2560 kg
512800 kg10240 kg2560 kg
612800 kg10240 kg2560 kg
712800 kg10240 kg2560 kg
812800 kg10240 kg2560 kg
912800 kg10240 kg2560 kg
1012800 kg10240 kg2560 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
210240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
310240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
410240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
510240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
610240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
710240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
810240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
910240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
1010240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
Sum92160 kgkr 5529600kr 2304000kr 7833600
Gjennomsnitt9216 kgkr 552960kr 230400kr 783360

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1230888014000132800-400245816
2062054140001328-2150-7373-40067459
3062054140001328-2150-7373-40067459
4062054140001328-2150-7373-40067459
5062054140001328-2150-7373-40067459
6062054140001328-2150-7373-40067459
7062054140001328-2150-7373-40067459
8062054140001328-2150-7373-40067459
9062054140001328-2150-7373-40067459
10062054140001328-2150-7373-40067459
SUM23088855848614000013280-19350-66357-4000852947
Gjennomsnitt2308955849140001328-1935-6636-40085295

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
111544390056000000230891178088
2015498680560400002880000023089108627
3015498680560400002880000023089108627
4015498680560400002880000023089108627
5015498680560400002880000023089108627
6015498680560400002880000023089108627
7015498680560400002880000023089108627
8015498680560400002880000023089108627
9015498680560400002880000023089108627
10015498680560400002880000023089108627
Sum1154439139483612056003600002592000002308882155729
Gjennomsnitt11544413948612560360002592000023089215573

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.530.818

Fordelt på 4680 timar feltarbeid og 14400 timar hausting i bæreåra vert det kr 342 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 14928 560 14368 0 0 0 14368 92355 -77987
2 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
3 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
4 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
5 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
6 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
7 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
8 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
9 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
10 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
Sum 7833600 622059 410403 8045256 0 0 360000 7685256 923550 6761706
Gjennomsnitt 783360 62206 41040 804526 0 0 36000 768526 92355 676171

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 58 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 48.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn