Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:27.05.2015
Kommune:Bergen Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:2600 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:476 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 120.686

DB I totalt over heile omløpet kr 1.206.860

ÅrDB IGraf
1kr -173936graf
2kr 153422
3kr 153422
4kr 153422
5kr 153422
6kr 153422
7kr 153422
8kr 153422
9kr 153422
10kr 153422
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 75.168

DB II totalt over heile omløpet kr 751.685

ÅrDB IIGraf
1kr -173936graf
2kr 102847
3kr 102847
4kr 102847
5kr 102847
6kr 102847
7kr 102847
8kr 102847
9kr 102847
10kr 102847
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 66.274

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 662.740

ÅrNettoresultatGraf
1kr -178331graf
2kr 93452
3kr 93452
4kr 93452
5kr 93452
6kr 93452
7kr 93452
8kr 93452
9kr 93452
10kr 93452
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 178.331, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -178331graf
2kr -84879
3kr 8574
4kr 102026
5kr 195478
6kr 288931
7kr 382383
8kr 475835
9kr 569287
10kr 662740
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Tunnel 63000.00 kr per daa-35000.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt4900
Manuelt arbeid felt4900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt14400
Varekostnad totalt205325
Varekostnad felt205325
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt219725

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 63000) er begge inkludert i varekostnad felt


Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21600 kg0 kg1600 kg
31600 kg0 kg1600 kg
41600 kg0 kg1600 kg
51600 kg0 kg1600 kg
61600 kg0 kg1600 kg
71600 kg0 kg1600 kg
81600 kg0 kg1600 kg
91600 kg0 kg1600 kg
101600 kg0 kg1600 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 160000kr 160000
30 kgkr 0kr 160000kr 160000
40 kgkr 0kr 160000kr 160000
50 kgkr 0kr 160000kr 160000
60 kgkr 0kr 160000kr 160000
70 kgkr 0kr 160000kr 160000
80 kgkr 0kr 160000kr 160000
90 kgkr 0kr 160000kr 160000
100 kgkr 0kr 160000kr 160000
Sum0 kgkr 1kr 1440000kr 1440001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 144000kr 144000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1439450175016600-245859
2001750166-0-0-21914
3001750166-0-0-21914
4001750166-0-0-21914
5001750166-0-0-21914
6001750166-0-0-21914
7001750166-0-0-21914
8001750166-0-0-21914
9001750166-0-0-21914
10001750166-0-0-21914
SUM43945017500166000-2063085
Gjennomsnitt43950175016600-26309

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12197250070000004395224190
20193785705000640011375420035000439568462
30193785705000640011375420035000439568462
40193785705000640011375420035000439568462
50193785705000640011375420035000439568462
60193785705000640011375420035000439568462
70193785705000640011375420035000439568462
80193785705000640011375420035000439568462
90193785705000640011375420035000439568462
100193785705000640011375420035000439568462
Sum2197251743576570045000576001023753780031500043945840346
Gjennomsnitt21973174477704500576010238378031500439584035

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Innkjøp og arbeid med tunnel er ført som varekostnad under anleggskostnad, mens arbeid med opp-/nedtaking av tunnelduk er ført som arbeidskostnad kvart vente-/bæreår, men kostnaden er ikkje inkludert i arbeid i felt i tabellen over.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.084.315

Fordelt på 609 timar feltarbeid og 1800 timar hausting i bæreåra vert det kr 450 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1914 70 1844 0 0 0 1844 17578 -15734
2 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
3 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
4 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
5 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
6 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
7 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
8 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
9 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
10 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
Sum 1440001 19140 76500 1382640 455175 227588 45000 1110053 175780 934273
Gjennomsnitt 144000 1914 7650 138264 45518 22759 4500 111005 17578 93427

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 38.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 31.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn