Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:22.05.2015
Kommune:Suldal Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:142 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:943 stk   
Avling per dekar:750 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 23.91 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 107.113

DB I totalt over heile omløpet kr 2.142.256

ÅrDB IGraf
1kr -172378graf
2kr 5895
3kr 56446
4kr 56446
5kr 56446
6kr 126743
7kr 126743
8kr 126743
9kr 126743
10kr 126743
11kr 159221
12kr 159221
13kr 159221
14kr 159221
15kr 159221
16kr 159221
17kr 137591
18kr 137591
19kr 137591
20kr 137591
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 27.178

DB II totalt over heile omløpet kr 543.554

ÅrDB IIGraf
1kr -172378graf
2kr -11430
3kr 11832
4kr 11832
5kr 11832
6kr 37517
7kr 37517
8kr 37517
9kr 37517
10kr 37517
11kr 57000
12kr 57000
13kr 57000
14kr 57000
15kr 57000
16kr 57000
17kr 40571
18kr 40571
19kr 40571
20kr 40571
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 10.858

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 217.156

ÅrNettoresultatGraf
1kr -188697graf
2kr -27750
3kr -4488
4kr -4488
5kr -4488
6kr 21197
7kr 21197
8kr 21197
9kr 21197
10kr 21197
11kr 40680
12kr 40680
13kr 40680
14kr 40680
15kr 40680
16kr 40680
17kr 24251
18kr 24251
19kr 24251
20kr 24251
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 229.912, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -188697graf
2kr -216447
3kr -220935
4kr -225423
5kr -229912
6kr -208714
7kr -187517
8kr -166319
9kr -145122
10kr -123925
11kr -83245
12kr -42565
13kr -1886
14kr 38794
15kr 79474
16kr 120153
17kr 144404
18kr 168655
19kr 192906
20kr 217156
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 74.00 kr per stk-16.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt81566
Manuelt arbeid felt67008
Manuelt arbeid viltgjerde14558
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde7161
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt103727
Varekostnad totalt167250
Varekostnad felt153579
Varekostnad viltgjerde13671
Anleggskostnad totalt270977

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
31671 kg1504 kg167 kg45 %
41671 kg1504 kg167 kg45 %
51671 kg1504 kg167 kg45 %
64084 kg3675 kg408 kg110 %
74084 kg3675 kg408 kg110 %
84084 kg3675 kg408 kg110 %
94084 kg3675 kg408 kg110 %
104084 kg3675 kg408 kg110 %
115198 kg4678 kg520 kg140 %
125198 kg4678 kg520 kg140 %
135198 kg4678 kg520 kg140 %
145198 kg4678 kg520 kg140 %
155198 kg4678 kg520 kg140 %
165198 kg4678 kg520 kg140 %
174455 kg4010 kg446 kg120 %
184455 kg4010 kg446 kg120 %
194455 kg4010 kg446 kg120 %
204455 kg4010 kg446 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
31504 kgkr 35961kr 0kr 35961
41504 kgkr 35961kr 0kr 35961
51504 kgkr 35961kr 0kr 35961
63675 kgkr 87869kr 0kr 87869
73675 kgkr 87869kr 0kr 87869
83675 kgkr 87869kr 0kr 87869
93675 kgkr 87869kr 0kr 87869
103675 kgkr 87869kr 0kr 87869
114678 kgkr 111851kr 0kr 111851
124678 kgkr 111851kr 0kr 111851
134678 kgkr 111851kr 0kr 111851
144678 kgkr 111851kr 0kr 111851
154678 kgkr 111851kr 0kr 111851
164678 kgkr 111851kr 0kr 111851
174010 kgkr 95879kr 0kr 95879
184010 kgkr 95879kr 0kr 95879
194010 kgkr 95879kr 0kr 95879
204010 kgkr 95879kr 0kr 95879
Sum66995 kgkr 1601850kr 0kr 1601850
Gjennomsnitt3350 kgkr 80093kr 0kr 80093

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
18942209653822-20999688
2009653822-20910266
30127399653822-20923005
40127399653822-20923005
50127399653822-20923005
60311279653822-20941393
70311279653822-20941393
80311279653822-20941393
90311279653822-20941393
100311279653822-20941393
110396239653822-20949889
120396239653822-20949889
130396239653822-20949889
140396239653822-20949889
150396239653822-20949889
160396239653822-20949889
170339659653822-20944231
180339659653822-20944231
190339659653822-20944231
200339659653822-20944231
SUM8942256745019306016440-4180862192
Gjennomsnitt4471283739653822-20943110

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
127097707433471178100004539288385
2036283963471178101732500453938016
30177739634711781032918011697453963454
40177739634711781032918011697453963454
50177739634711781032918011697453963454
601777396347117810606380285884539108065
701777396347117810606380285884539108065
801777396347117810606380285884539108065
901777396347117810606380285884539108065
1001777396347117810606380285884539108065
1101777396347117810658350363864539121060
1201777396347117810658350363864539121060
1301777396347117810658350363864539121060
1401777396347117810658350363864539121060
1501777396347117810658350363864539121060
1601777396347117810658350363864539121060
1701777396347117810658350311854539115859
1801777396347117810658350311854539115859
1901777396347117810658350311854539115859
2001777396347117810658350311854539115859
Sum2709773561482676930235620010776150521087907772246886
Gjennomsnitt135491781413347117810538810260544539112344

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.815.858

Fordelt på 3079 timar feltarbeid og 2978 timar hausting i bæreåra vert det kr 300 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10266 1089 9177 0 0 11781 -2604 9078 -11682
2 0 10266 4371 5895 17325 8663 11781 -14548 9078 -23626
3 35961 23005 2519 56446 44615 22307 11781 22358 9078 13280
4 35961 23005 2519 56446 44615 22307 11781 22358 9078 13280
5 35961 23005 2519 56446 44615 22307 11781 22358 9078 13280
6 87869 41393 2519 126743 89226 44613 11781 70349 9078 61271
7 87869 41393 2519 126743 89226 44613 11781 70349 9078 61271
8 87869 41393 2519 126743 89226 44613 11781 70349 9078 61271
9 87869 41393 2519 126743 89226 44613 11781 70349 9078 61271
10 87869 41393 2519 126743 89226 44613 11781 70349 9078 61271
11 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
12 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
13 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
14 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
15 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
16 111851 49889 2519 159221 102221 51111 11781 96329 9078 87251
17 95879 44231 2519 137591 97020 48510 11781 77300 9078 68222
18 95879 44231 2519 137591 97020 48510 11781 77300 9078 68222
19 95879 44231 2519 137591 97020 48510 11781 77300 9078 68222
20 95879 44231 2519 137591 97020 48510 11781 77300 9078 68222
Sum 1601850 772770 50810 2323810 1598702 799351 235620 1288839 181560 1107279
Gjennomsnitt 80093 38639 2541 116191 79935 39968 11781 64442 9078 55364

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 7.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 4.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn