Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
127958401050099600-1800289280
202908810500996-1008-3456-180034320
302908810500996-1008-3456-180034320
402908810500996-1008-3456-180034320
502908810500996-1008-3456-180034320
602908810500996-1008-3456-180034320
702908810500996-1008-3456-180034320
802908810500996-1008-3456-180034320
902908810500996-1008-3456-180034320
1002908810500996-1008-3456-180034320
SUM2795842617921050009960-9072-31104-18000598160
Gjennomsnitt279582617910500996-907-3110-180059816

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.