Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
34800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
44800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
54800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
64800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
74800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
84800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
94800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
104800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
Sum43200 kgkr 2592000kr 4320000kr 6912000
Gjennomsnitt4320 kgkr 259200kr 432000kr 691200