Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 9696 420 9276 0 0 0 9276 65236 -55960
2 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
3 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
4 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
5 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
6 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
7 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
8 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
9 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
10 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
Sum 6912000 318576 315002 6915574 2504250 1252125 270000 5393449 652360 4741089
Gjennomsnitt 691200 31858 31500 691557 250425 125213 27000 539345 65236 474109

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 46.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 34.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn