Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1931948004200000016309948677
2011624510420300002240068250021000016309359513
3011624510420300002240068250021000016309359513
4011624510420300002240068250021000016309359513
5011624510420300002240068250021000016309359513
6011624510420300002240068250021000016309359513
7011624510420300002240068250021000016309359513
8011624510420300002240068250021000016309359513
9011624510420300002240068250021000016309359513
10011624510420300002240068250021000016309359513
Sum93194810461245904200270000201600614250018900001630914184291
Gjennomsnitt9319510461459420270002016061425018900016309418429

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.