Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Anleggskostnader:
KostnadstypeBel°p (kr)
Manuelt arbeid totalt29400
Manuelt arbeid felt29400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt36000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt68900
Varekostnad totalt863048
Varekostnad felt863048
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt931948