Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:06.06.2014
Kommune:Lærdal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:4 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1143 stk   
Avling per dekar:1400 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 103.367

DB I totalt over heile omløpet kr 2.067.334

ÅrDB IGraf
1kr -139930graf
2kr 23316
3kr 49034
4kr 74752
5kr 100470
6kr 115901
7kr 126187
8kr 131332
9kr 136475
10kr 141618
11kr 146763
12kr 151906
13kr 157049
14kr 157049
15kr 148825
16kr 138537
17kr 128251
18kr 104581
19kr 90182
20kr 85039
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 72.987

DB II totalt over heile omløpet kr 1.459.734

ÅrDB IIGraf
1kr -139930graf
2kr 15546
3kr 32514
4kr 55782
5kr 74150
6kr 84611
7kr 93917
8kr 98572
9kr 103225
10kr 106478
11kr 109033
12kr 113686
13kr 118339
14kr 118339
15kr 110899
16kr 101591
17kr 89485
18kr 68069
19kr 55042
20kr 50389
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 59.838

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.196.751

ÅrNettoresultatGraf
1kr -153079graf
2kr 2397
3kr 19365
4kr 42633
5kr 61001
6kr 71462
7kr 80768
8kr 85423
9kr 90076
10kr 93329
11kr 95884
12kr 100537
13kr 105190
14kr 105190
15kr 97750
16kr 88442
17kr 76336
18kr 54920
19kr 41893
20kr 37240
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 153.079, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -153079graf
2kr -150682
3kr -131318
4kr -88685
5kr -27684
6kr 43777
7kr 124545
8kr 209968
9kr 300043
10kr 393372
11kr 489256
12kr 589792
13kr 694982
14kr 800172
15kr 897922
16kr 986363
17kr 1062699
18kr 1117619
19kr 1159512
20kr 1196751
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt43578
Manuelt arbeid felt37004
Manuelt arbeid viltgjerde6575
Traktorarbeide felt6400
Traktorarbeide viltgjerde6468
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt59946
Varekostnad totalt230383
Varekostnad felt218035
Varekostnad viltgjerde12348
Anleggskostnad totalt290329

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2840 kg672 kg168 kg15 %
32240 kg1792 kg448 kg40 %
43640 kg2912 kg728 kg65 %
55040 kg4032 kg1008 kg90 %
65880 kg4704 kg1176 kg105 %
76440 kg5152 kg1288 kg115 %
86720 kg5376 kg1344 kg120 %
97000 kg5600 kg1400 kg125 %
107280 kg5824 kg1456 kg130 %
117560 kg6048 kg1512 kg135 %
127840 kg6272 kg1568 kg140 %
138120 kg6496 kg1624 kg145 %
148120 kg6496 kg1624 kg145 %
157672 kg6138 kg1534 kg137 %
167112 kg5690 kg1422 kg127 %
176552 kg5242 kg1310 kg117 %
185264 kg4211 kg1053 kg94 %
194480 kg3584 kg896 kg80 %
204200 kg3360 kg840 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2672 kgkr 8400kr 840kr 9240
31792 kgkr 22400kr 2240kr 24640
42912 kgkr 36400kr 3640kr 40040
54032 kgkr 50400kr 5040kr 55440
64704 kgkr 58800kr 5880kr 64680
75152 kgkr 64400kr 6440kr 70840
85376 kgkr 67200kr 6720kr 73920
95600 kgkr 70000kr 7000kr 77000
105824 kgkr 72800kr 7280kr 80080
116048 kgkr 75600kr 7560kr 83160
126272 kgkr 78400kr 7840kr 86240
136496 kgkr 81200kr 8120kr 89320
146496 kgkr 81200kr 8120kr 89320
156138 kgkr 76725kr 7670kr 84395
165690 kgkr 71125kr 7110kr 78235
175242 kgkr 65525kr 6550kr 72075
184211 kgkr 52638kr 5265kr 57903
193584 kgkr 44800kr 4480kr 49280
203360 kgkr 42000kr 4200kr 46200
Sum89601 kgkr 1120013kr 111995kr 1232008
Gjennomsnitt4480 kgkr 56001kr 5600kr 61600

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11451650078000664-1865-32-533151199
20569249978006600664-1865-32-53318825
3015178133178006600664-1865-32-53329143
4024665216278006600664-1865-32-53339461
5034151299478006600664-1865-32-53349779
6039843349378006600664-1865-32-53355970
7043637382578006600664-1865-32-53360096
8045535399278006600664-1865-32-53362161
9047432415878006600664-1865-32-53364224
10049329432478006600664-1865-32-53366287
11051227449178006600664-1865-32-53368352
12053124465778006600664-1865-32-53370415
13055021482378006600664-1865-32-53372478
14055021482378006600664-1865-32-53372478
15051989455678006600664-1865-32-53369179
16048194422378006600664-1865-32-53365051
17044400389178006600664-1865-32-53360925
18035667312778006600664-1865-32-53351428
19030356266178006600664-1865-32-53345651
20028459249578006600664-1865-32-53343588
SUM1451657589206652515600012540013280-37300-640-106601216690
Gjennomsnitt725837946332678006270664-1865-32-53360835

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
129032900800952000003629304278
202949100080095200630001470362925668
3029491000800952001260003920362934418
4029491000800952001260006370362936868
5029491000800952001750008820362944218
60294910008009520021000010290362949188
70294910008009520021000011270362950168
80294910008009520021000011760362950658
90294910008009520021000012250362951148
100294910008009520022400012740362953038
110294910008009520024500013230362955628
120294910008009520024500013720362956118
130294910008009520024500014210362956608
140294910008009520024500014210362956608
150294910008009520024500013426362955824
160294910008009520024500012446362954844
170294910008009520027300011466362956664
18029491000800952002730009212362954410
19029491000800952002730007840362953038
20029491000800952002730007350362952548
Sum29032956035190001600019040004116000196000725821251946
Gjennomsnitt145162802950800952002058009800362962597

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.804.351

Fordelt på 2352 timar feltarbeid og 1120 timar hausting i bæreåra vert det kr 520 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6034 800 5234 0 0 9520 -4286 7258 -11544
2 9240 18825 4749 23316 7770 3885 9520 9911 7258 2653
3 24640 29143 4749 49034 16520 8260 9520 31254 7258 23996
4 40040 39461 4749 74752 18970 9485 9520 55747 7258 48489
5 55440 49779 4749 100470 26320 13160 9520 77790 7258 70532
6 64680 55970 4749 115901 31290 15645 9520 90736 7258 83478
7 70840 60096 4749 126187 32270 16135 9520 100532 7258 93274
8 73920 62161 4749 131332 32760 16380 9520 105432 7258 98174
9 77000 64224 4749 136475 33250 16625 9520 110330 7258 103072
10 80080 66287 4749 141618 35140 17570 9520 114528 7258 107270
11 83160 68352 4749 146763 37730 18865 9520 118378 7258 111120
12 86240 70415 4749 151906 38220 19110 9520 123276 7258 116018
13 89320 72478 4749 157049 38710 19355 9520 128174 7258 120916
14 89320 72478 4749 157049 38710 19355 9520 128174 7258 120916
15 84395 69179 4749 148825 37926 18963 9520 120342 7258 113084
16 78235 65051 4749 138537 36946 18473 9520 110544 7258 103286
17 72075 60925 4749 128251 38766 19383 9520 99348 7258 92090
18 57903 51428 4749 104581 36512 18256 9520 76805 7258 69547
19 49280 45651 4749 90182 35140 17570 9520 63092 7258 55834
20 46200 43588 4749 85039 34650 17325 9520 58194 7258 50936
Sum 1232008 1071525 91035 2212498 607600 303800 190400 1718298 145160 1573138
Gjennomsnitt 61600 53576 4552 110625 30380 15190 9520 85915 7258 78657

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 27 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 16.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn