Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.04.2014
Kommune:LILLESTRØM Fylke:VIKEN
Feltstorleik:2.3 daa Totalareal gard:15 daa
Rekkjeavstand:3.8 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:1009 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 286.045

DB I totalt over heile omløpet kr 2.860.452

ÅrDB IGraf
1kr -300214graf
2kr 351185
3kr 351185
4kr 351185
5kr 351185
6kr 351185
7kr 351185
8kr 351185
9kr 351185
10kr 351185
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 203.763

DB II totalt over heile omløpet kr 2.037.627

ÅrDB IIGraf
1kr -300214graf
2kr 259760
3kr 259760
4kr 259760
5kr 259760
6kr 259760
7kr 259760
8kr 259760
9kr 259760
10kr 259760
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 185.850

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.858.500

ÅrNettoresultatGraf
1kr -307777graf
2kr 240697
3kr 240697
4kr 240697
5kr 240697
6kr 240697
7kr 240697
8kr 240697
9kr 240697
10kr 240697
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 307.777, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -307777graf
2kr -67080
3kr 173618
4kr 414315
5kr 655013
6kr 895710
7kr 1136408
8kr 1377105
9kr 1617803
10kr 1858500
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt14611
Manuelt arbeid felt9660
Manuelt arbeid viltgjerde4951
Traktorarbeide felt13800
Traktorarbeide viltgjerde5683
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt37094
Varekostnad totalt341038
Varekostnad felt324236
Varekostnad viltgjerde16802
Anleggskostnad totalt378132

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23680 kg0 kg3680 kg
33680 kg0 kg3680 kg
43680 kg0 kg3680 kg
53680 kg0 kg3680 kg
63680 kg0 kg3680 kg
73680 kg0 kg3680 kg
83680 kg0 kg3680 kg
93680 kg0 kg3680 kg
103680 kg0 kg3680 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 368000kr 368000
30 kgkr 0kr 368000kr 368000
40 kgkr 0kr 368000kr 368000
50 kgkr 0kr 368000kr 368000
60 kgkr 0kr 368000kr 368000
70 kgkr 0kr 368000kr 368000
80 kgkr 0kr 368000kr 368000
90 kgkr 0kr 368000kr 368000
100 kgkr 0kr 368000kr 368000
Sum0 kgkr 1kr 3312000kr 3312001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 331200kr 331200

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1756260299038200-92078078
2002990382-0-0-9202452
3002990382-0-0-9202452
4002990382-0-0-9202452
5002990382-0-0-9202452
6002990382-0-0-9202452
7002990382-0-0-9202452
8002990382-0-0-9202452
9002990382-0-0-9202452
10002990382-0-0-9202452
SUM75626029900382000-9200100146
Gjennomsnitt75630299038200-92010015

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
137813200161000007563385855
2062101961611150012700224250690007563129755
3062101961611150012700224250690007563129755
4062101961611150012700224250690007563129755
5062101961611150012700224250690007563129755
6062101961611150012700224250690007563129755
7062101961611150012700224250690007563129755
8062101961611150012700224250690007563129755
9062101961611150012700224250690007563129755
10062101961611150012700224250690007563129755
Sum37813255894176016101035001143002018250621000756261553646
Gjennomsnitt3781355891761611035011430201830621007563155365

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.681.325

Fordelt på 1346 timar feltarbeid og 4140 timar hausting i bæreåra vert det kr 489 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2452 161 2291 0 0 0 2291 30251 -27960
2 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
3 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
4 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
5 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
6 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
7 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
8 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
9 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
10 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
Sum 3312001 24520 173563 3162957 822825 411413 103500 2648045 302510 2345535
Gjennomsnitt 331200 2452 17356 316296 82283 41141 10350 264804 30251 234553

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 52.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn