Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.04.2014
Kommune:LILLESTRØM Fylke:VIKEN
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:15 daa
Rekkjeavstand:3.8 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:877 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 251.157

DB I totalt over heile omløpet kr 2.511.569

ÅrDB IGraf
1kr -263559graf
2kr 308348
3kr 308348
4kr 308348
5kr 308348
6kr 308348
7kr 308348
8kr 308348
9kr 308348
10kr 308348
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 179.607

DB II totalt over heile omløpet kr 1.796.069

ÅrDB IIGraf
1kr -263559graf
2kr 228848
3kr 228848
4kr 228848
5kr 228848
6kr 228848
7kr 228848
8kr 228848
9kr 228848
10kr 228848
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 163.968

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.639.682

ÅrNettoresultatGraf
1kr -270197graf
2kr 212209
3kr 212209
4kr 212209
5kr 212209
6kr 212209
7kr 212209
8kr 212209
9kr 212209
10kr 212209
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 270.197, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -270197graf
2kr -57989
3kr 154220
4kr 366429
5kr 578638
6kr 790846
7kr 1003055
8kr 1215264
9kr 1427473
10kr 1639682
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt13230
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde4830
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde5544
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt33774
Varekostnad totalt298164
Varekostnad felt281772
Varekostnad viltgjerde16392
Anleggskostnad totalt331939

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23200 kg0 kg3200 kg
33200 kg0 kg3200 kg
43200 kg0 kg3200 kg
53200 kg0 kg3200 kg
63200 kg0 kg3200 kg
73200 kg0 kg3200 kg
83200 kg0 kg3200 kg
93200 kg0 kg3200 kg
103200 kg0 kg3200 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 320000kr 320000
30 kgkr 0kr 320000kr 320000
40 kgkr 0kr 320000kr 320000
50 kgkr 0kr 320000kr 320000
60 kgkr 0kr 320000kr 320000
70 kgkr 0kr 320000kr 320000
80 kgkr 0kr 320000kr 320000
90 kgkr 0kr 320000kr 320000
100 kgkr 0kr 320000kr 320000
Sum0 kgkr 1kr 2880000kr 2880001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 288000kr 288000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1663880260033200-80068520
2002600332-0-0-8002132
3002600332-0-0-8002132
4002600332-0-0-8002132
5002600332-0-0-8002132
6002600332-0-0-8002132
7002600332-0-0-8002132
8002600332-0-0-8002132
9002600332-0-0-8002132
10002600332-0-0-8002132
SUM66388026000332000-800087708
Gjennomsnitt66390260033200-8008771

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133193900140000006639338717
203875170140100009600195000600006639109923
303875170140100009600195000600006639109923
403875170140100009600195000600006639109923
503875170140100009600195000600006639109923
603875170140100009600195000600006639109923
703875170140100009600195000600006639109923
803875170140100009600195000600006639109923
903875170140100009600195000600006639109923
1003875170140100009600195000600006639109923
Sum331939348711530140090000864001755000540000663881328027
Gjennomsnitt33194348715314090008640175500540006639132803

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.355.182

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 3600 timar hausting i bæreåra vert det kr 494 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2132 140 1992 0 0 0 1992 26555 -24563
2 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
3 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
4 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
5 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
6 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
7 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
8 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
9 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
10 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
Sum 2880001 21320 124201 2777120 715500 357750 90000 2329370 265550 2063820
Gjennomsnitt 288000 2132 12420 277712 71550 35775 9000 232937 26555 206382

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 53 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn