Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 87.157, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -79301graf
2kr -87157
3kr -82717
4kr -72598
5kr -47638
6kr -7208
7kr 44591
8kr 102067
9kr 159544
10kr 216390
11kr 272292
12kr 328194
13kr 384095
14kr 434319
15kr 484543
16kr 534766
17kr 583730
18kr 632694
19kr 675967
20kr 719240
21kr 762513
22kr 805786
23kr 849060
24kr 892333
25kr 929928