Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:28.02.2014
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:2.1 daa Totalareal gard:17 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:525 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt BA Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE