Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3703 798 2905 0 0 4998 -2093 3013 -5106
2 0 3703 1843 1860 2835 1418 4998 -4556 3013 -7569
3 9902 12186 3758 18330 7009 3504 4998 9828 3013 6815
4 13200 15012 3758 24455 7455 3728 4998 15729 3013 12716
5 23103 23495 3758 42840 10999 5499 4998 32342 3013 29329
6 33005 31977 3758 61224 13913 6956 4998 49270 3013 46257
7 39609 37634 3758 73485 14805 7403 4998 61084 3013 58071
8 42907 40460 3758 79609 15251 7626 4998 66985 3013 63972
9 42907 40460 3758 79609 15251 7626 4998 66985 3013 63972
10 42907 40460 3758 79609 15881 7941 4998 66670 3013 63657
11 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
12 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
13 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
14 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
15 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
16 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
17 39609 37634 3758 73485 17640 8820 4998 59667 3013 56654
18 39609 37634 3758 73485 17640 8820 4998 59667 3013 56654
19 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
20 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
21 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
22 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
23 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
24 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
25 33005 31977 3758 61224 16748 8374 4998 47852 3013 44839
Sum 825124 799435 89071 1535488 358208 179104 124950 1231434 75325 1156109
Gjennomsnitt 33005 31977 3563 61420 14328 7164 4998 49257 3013 46244

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn