Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11124250378420499800001883120104
20125516842049980283500188311559
30317016842049980567001339188317648
40317016842049980567001785188318094
50317016842049980787503124188321638
60317016842049980945004463188324551
70317016842049980945005355188325444
80317016842049980945005801188325890
90317016842049980945005801188325890
1003170168420499801008005801188326520
1103170168420499801102505801188327465
1203170168420499801102505801188327465
1303170168420499801102505801188327465
1403170168420499801102505355188327019
1503170168420499801102505355188327019
1603170168420499801102505355188327019
1703170168420499801228505355188328279
1803170168420499801228505355188328279
1903170168420499801228504909188327833
2003170168420499801228504909188327833
2103170168420499801228504909188327833
2203170168420499801228504909188327833
2303170168420499801228504909188327833
2403170168420499801228504909188327833
2503170168420499801228504463188327386
Sum112425741614410105001249500246645011156347078731731
Gjennomsnitt4497296617642049980986604463188329269

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,