Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Anleggskostnader:
KostnadstypeBel°p (kr)
Manuelt arbeid totalt14963
Manuelt arbeid felt14963
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt3360
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt21323
Varekostnad totalt91102
Varekostnad felt91102
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt112425