Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:02.12.2013
Kommune:Kongsberg Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:42 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:8000 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 450
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 42.00 Pris direktesal:kr 80.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke: