Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:02.12.2013
Kommune:Kongsberg Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:42 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:8000 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 450
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 42.00 Pris direktesal:kr 80.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 40.931

DB I totalt over heile omløpet kr 163.725

ÅrDB IGraf
1kr -218283graf
2kr 127336
3kr 127336
4kr 127336
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 13.556

DB II totalt over heile omløpet kr 54.225

ÅrDB IIGraf
1kr -218283graf
2kr 90836
3kr 90836
4kr 90836
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 543

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.172

ÅrNettoresultatGraf
1kr -223796graf
2kr 75323
3kr 75323
4kr 75323
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 223.796, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -223796graf
2kr -148473
3kr -73151
4kr 2172
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.50 kr per kg-2.65 kr
Solubor 0.00 kr per kg-63.10 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 2.50 kr per stk-0.90 kr
Jordbærplast 5.50 kr per meter2.40 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.00 kr per stk-0.80 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.32 kr per stk-0.15 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 0.00 kr per kg-27.50 kr
Bortrac 0.00 kr per liter-61.20 kr
Mantrac 0.00 kr per liter-91.40 kr
Zintrac 0.00 kr per liter-113.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 0.00 kr per kg-881.00 kr
Switch 62,5 WG 0.00 kr per kg-1918.00 kr
Reglone 0.00 kr per liter-283.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.50 kr per kg-2.65 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt18000
Manuelt arbeid felt18000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt18000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt39000
Varekostnad totalt276042
Varekostnad felt276042
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt315042

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21600 kg0 kg1600 kg
31600 kg0 kg1600 kg
41600 kg0 kg1600 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 128000kr 128000
30 kgkr 0kr 128000kr 128000
40 kgkr 0kr 128000kr 128000
Sum0 kgkr 0kr 384000kr 384000
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 96000kr 96000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
19451302600332-28697159
2002600332-2862646
3002600332-2862646
4002600332-2862646
SUM945130104001328-1144105097
Gjennomsnitt2362802600332-28626274

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131504200400000005513320955
2018017040010000256016500020000551355323
3018017040010000256016500020000551355323
4018017040010000256016500020000551355323
Sum31504254051016003000076804950006000022053486925
Gjennomsnitt7876113512840075001920123750150005513121731

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 111.672

Fordelt på 330 timar feltarbeid og 400 timar hausting i bæreåra vert det kr 153 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29