Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:27.11.2013
Kommune:ULLENSVANG Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:536 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 46.133

DB I totalt over heile omløpet kr 922.669

ÅrDB IGraf
1kr -73947graf
2kr 13024
3kr 37019
4kr 37019
5kr 37019
6kr 49709
7kr 49709
8kr 85241
9kr 85241
10kr 85241
11kr 85241
12kr 85241
13kr 49709
14kr 49709
15kr 49709
16kr 49709
17kr 37019
18kr 37019
19kr 37019
20kr 37019
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 32.813

DB II totalt over heile omløpet kr 656.269

ÅrDB IIGraf
1kr -73947graf
2kr 9199
3kr 28244
4kr 28244
5kr 26144
6kr 36209
7kr 36209
8kr 68591
9kr 68591
10kr 67991
11kr 67091
12kr 67091
13kr 34709
14kr 34709
15kr 34709
16kr 34709
17kr 21944
18kr 21944
19kr 21944
20kr 21944
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 27.369

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 547.374

ÅrNettoresultatGraf
1kr -79392graf
2kr 3755
3kr 22799
4kr 22799
5kr 20699
6kr 30764
7kr 30764
8kr 63146
9kr 63146
10kr 62546
11kr 61646
12kr 61646
13kr 29264
14kr 29264
15kr 29264
16kr 29264
17kr 16499
18kr 16499
19kr 16499
20kr 16499
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 79.392, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -79392graf
2kr -75637
3kr -52838
4kr -30038
5kr -9339
6kr 21425
7kr 52189
8kr 115335
9kr 178482
10kr 241028
11kr 302674
12kr 364320
13kr 393585
14kr 422849
15kr 452113
16kr 481377
17kr 497876
18kr 514376
19kr 530875
20kr 547374
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt19080
Manuelt arbeid felt19080
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt2400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon4000
Arbeid og admin totalt25480
Varekostnad totalt81650
Varekostnad felt81650
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt107130

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2750 kg675 kg75 kg25 %
32250 kg2025 kg225 kg75 %
42250 kg2025 kg225 kg75 %
52250 kg2025 kg225 kg75 %
63000 kg2700 kg300 kg100 %
73000 kg2700 kg300 kg100 %
85100 kg4590 kg510 kg170 %
95100 kg4590 kg510 kg170 %
105100 kg4590 kg510 kg170 %
115100 kg4590 kg510 kg170 %
125100 kg4590 kg510 kg170 %
133000 kg2700 kg300 kg100 %
143000 kg2700 kg300 kg100 %
153000 kg2700 kg300 kg100 %
163000 kg2700 kg300 kg100 %
172250 kg2025 kg225 kg75 %
182250 kg2025 kg225 kg75 %
192250 kg2025 kg225 kg75 %
202250 kg2025 kg225 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2675 kgkr 6750kr 0kr 6750
32025 kgkr 20250kr 0kr 20250
42025 kgkr 20250kr 0kr 20250
52025 kgkr 20250kr 0kr 20250
62700 kgkr 27000kr 0kr 27000
72700 kgkr 27000kr 0kr 27000
84590 kgkr 45900kr 0kr 45900
94590 kgkr 45900kr 0kr 45900
104590 kgkr 45900kr 0kr 45900
114590 kgkr 45900kr 0kr 45900
124590 kgkr 45900kr 0kr 45900
132700 kgkr 27000kr 0kr 27000
142700 kgkr 27000kr 0kr 27000
152700 kgkr 27000kr 0kr 27000
162700 kgkr 27000kr 0kr 27000
172025 kgkr 20250kr 0kr 20250
182025 kgkr 20250kr 0kr 20250
192025 kgkr 20250kr 0kr 20250
202025 kgkr 20250kr 0kr 20250
Sum54000 kgkr 540000kr 0kr 540000
Gjennomsnitt2700 kgkr 27000kr 0kr 27000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
132139002925249-36034953
2057172232925249-3608754
30171526682925249-36020634
40171526682925249-36020634
50171526682925249-36020634
60228698912925249-36026574
70228698912925249-36026574
803887715152925249-36043206
903887715152925249-36043206
1003887715152925249-36043206
1103887715152925249-36043206
1203887715152925249-36043206
130228698912925249-36026574
140228698912925249-36026574
150228698912925249-36026574
160228698912925249-36026574
170171526682925249-36020634
180171526682925249-36020634
190171526682925249-36020634
200171526682925249-36020634
SUM3213945738017820585004980-7200563619
Gjennomsnitt1607228698912925249-36028181

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
110713002701500357000001875114345
20860120150035700270001125187511749
302245120150035700540003375187518085
402245120150035700540003375187518085
502245120150035700750003375187520185
602245120150035700900004500187522810
702245120150035700900004500187522810
802245120150035700900007650187525960
902245120150035700900007650187525960
1002245120150035700960007650187526560
11022451201500357001050007650187527460
12022451201500357001050007650187527460
13022451201500357001050004500187524310
14022451201500357001050004500187524310
15022451201500357001050004500187524310
16022451201500357001050004500187524310
17022451201500357001170003375187524385
18022451201500357001170003375187524385
19022451201500357001170003375187524385
20022451201500357001170003375187524385
Sum1071304127025503000071400017640009000037495556245
Gjennomsnitt53562063128150035700882004500187527812

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 1000.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 813.774

Fordelt på 882 timar feltarbeid og 600 timar hausting i bæreåra vert det kr 549 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2814 1770 1044 0 0 3570 -2526 3750 -6276
2 6750 8754 2480 13024 3825 1913 3570 7542 3750 3792
3 20250 20634 3865 37019 8775 4388 3570 29061 3750 25311
4 20250 20634 3865 37019 8775 4388 3570 29061 3750 25311
5 20250 20634 3865 37019 10875 5438 3570 28011 3750 24261
6 27000 26574 3865 49709 13500 6750 3570 39389 3750 35639
7 27000 26574 3865 49709 13500 6750 3570 39389 3750 35639
8 45900 43206 3865 85241 16650 8325 3570 73346 3750 69596
9 45900 43206 3865 85241 16650 8325 3570 73346 3750 69596
10 45900 43206 3865 85241 17250 8625 3570 73046 3750 69296
11 45900 43206 3865 85241 18150 9075 3570 72596 3750 68846
12 45900 43206 3865 85241 18150 9075 3570 72596 3750 68846
13 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
14 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
15 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
16 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
17 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
18 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
19 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
20 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
Sum 540000 531480 73820 997660 266400 133200 71400 793060 75000 718060
Gjennomsnitt 27000 26574 3691 49883 13320 6660 3570 39653 3750 35903

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 28.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn