Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:22.11.2013
Kommune:Brønnøy Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:290 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1330 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel direktesal:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:7 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 35.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 137.351

DB I totalt over heile omløpet kr 1.373.513

ÅrDB IGraf
1kr -218303graf
2kr 176868
3kr 176868
4kr 176868
5kr 176868
6kr 176868
7kr 176868
8kr 176868
9kr 176868
10kr 176868
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 73.675

DB II totalt over heile omløpet kr 736.752

ÅrDB IIGraf
1kr -218303graf
2kr 106117
3kr 106117
4kr 106117
5kr 106117
6kr 106117
7kr 106117
8kr 106117
9kr 106117
10kr 106117
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 57.354

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 573.535

ÅrNettoresultatGraf
1kr -223852graf
2kr 88599
3kr 88599
4kr 88599
5kr 88599
6kr 88599
7kr 88599
8kr 88599
9kr 88599
10kr 88599
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 223.852, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -223852graf
2kr -135253
3kr -46655
4kr 41944
5kr 130543
6kr 219141
7kr 307740
8kr 396338
9kr 484937
10kr 573535
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 0.00 kr per liter-2522.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 0.00 kr per liter-1174.20 kr
Fokus ultra 0.00 kr per liter-168.00 kr
Calcinit 0.00 kr per kg-7.72 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 500.00 kr per stk-3000.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 0.00 kr per liter-3136.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 0.00 kr per liter-2640.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 0.00 kr per kg-182.00 kr
Signum 0.00 kr per kg-1052.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt8400
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt23400
Varekostnad totalt293664
Varekostnad felt293664
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt317064

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22394 kg718 kg1676 kg
32394 kg718 kg1676 kg
42394 kg718 kg1676 kg
52394 kg718 kg1676 kg
62394 kg718 kg1676 kg
72394 kg718 kg1676 kg
82394 kg718 kg1676 kg
92394 kg718 kg1676 kg
102394 kg718 kg1676 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
3718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
4718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
5718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
6718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
7718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
8718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
9718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
10718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
Sum6462 kgkr 226170kr 1357560kr 1583730
Gjennomsnitt646 kgkr 22617kr 135756kr 158373

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1951190349133100-4198900
2050043491331-88-302-418395
3050043491331-88-302-418395
4050043491331-88-302-418395
5050043491331-88-302-418395
6050043491331-88-302-418395
7050043491331-88-302-418395
8050043491331-88-302-418395
9050043491331-88-302-418395
10050043491331-88-302-418395
SUM9511945036349103310-792-2718-410174455
Gjennomsnitt951245043491331-79-272-4117446

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131706400140000005549322752
20186920014011970528819451051300554995766
30186920014011970528819451051300554995766
40186920014011970528819451051300554995766
50186920014011970528819451051300554995766
60186920014011970528819451051300554995766
70186920014011970528819451051300554995766
80186920014011970528819451051300554995766
90186920014011970528819451051300554995766
100186920014011970528819451051300554995766
Sum3170641682517961397107730475921750610461700554861184650
Gjennomsnitt317061682180140107734759175060461705549118465

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Diverse frå 85.00 til kr 100.00, FasteKostnader frå 5000.00 til kr 6000.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.210.297

Fordelt på 1167 timar feltarbeid og 3078 timar hausting i bæreåra vert det kr 285 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3781 140 3641 0 0 0 3641 22194 -18553
2 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
3 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
4 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
5 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
6 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
7 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
8 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
9 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
10 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
Sum 1583730 79336 67609 1595457 636761 318381 107730 1169347 221940 947407
Gjennomsnitt 158373 7934 6761 159546 63676 31838 10773 116935 22194 94741

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn