Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær for levering til fabrikk Kalkyledato:22.11.2013
Kommune:Brønnøy Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:290 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1330 stk   
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris fabrikk:kr 70.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 154.374

DB I totalt over heile omløpet kr 1.543.742

ÅrDB IGraf
1kr -277403graf
2kr 202350
3kr 202350
4kr 202350
5kr 202350
6kr 202350
7kr 202350
8kr 202350
9kr 202350
10kr 202350
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 86.361

DB II totalt over heile omløpet kr 863.612

ÅrDB IIGraf
1kr -277403graf
2kr 126780
3kr 126780
4kr 126780
5kr 126780
6kr 126780
7kr 126780
8kr 126780
9kr 126780
10kr 126780
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 70.358

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 703.576

ÅrNettoresultatGraf
1kr -284430graf
2kr 109778
3kr 109778
4kr 109778
5kr 109778
6kr 109778
7kr 109778
8kr 109778
9kr 109778
10kr 109778
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 284.430, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -284430graf
2kr -174651
3kr -64873
4kr 44906
5kr 154684
6kr 264462
7kr 374241
8kr 484019
9kr 593798
10kr 703576
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Tunnel 42000.00 kr per daa-56000.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Innfrysningskostnad 5.00 kr per kg bringebær-1.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt8400
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt23400
Varekostnad totalt378093
Varekostnad felt378093
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt401493

Avling:
ÅrTotalavlingGraf over Totalavling
10 kgavlingsgraf
22993 kg
32993 kg
42993 kg
52993 kg
62993 kg
72993 kg
82993 kg
92993 kg
102993 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
22993 kgkr 209510kr 209510
32993 kgkr 209510kr 209510
42993 kgkr 209510kr 209510
52993 kgkr 209510kr 209510
62993 kgkr 209510kr 209510
72993 kgkr 209510kr 209510
82993 kgkr 209510kr 209510
92993 kgkr 209510kr 209510
102993 kgkr 209510kr 209510
Sum26937 kgkr 1885590kr 1885590
Gjennomsnitt2694 kgkr 188559kr 188559

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11204480349133100-41124229
20208613491331-733-2514-4121395
30208613491331-733-2514-4121395
40208613491331-733-2514-4121395
50208613491331-733-2514-4121395
60208613491331-733-2514-4121395
70208613491331-733-2514-4121395
80208613491331-733-2514-4121395
90208613491331-733-2514-4121395
100208613491331-733-2514-4121395
SUM120448187749349103310-6597-22626-410316784
Gjennomsnitt12045187753491331-660-2263-4131678

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
140149300140000007026408659
204095170140997524151194510561197026121127
304095170140997524151194510561197026121127
404095170140997524151194510561197026121127
504095170140997524151194510561197026121127
604095170140997524151194510561197026121127
704095170140997524151194510561197026121127
804095170140997524151194510561197026121127
904095170140997524151194510561197026121127
1004095170140997524151194510561197026121127
Sum4014933685715261397897752173591750610505069702611498798
Gjennomsnitt401493686153140897821736175060505077026149880

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.383.706

Fordelt på 1167 timar feltarbeid og 3367 timar hausting i bæreåra vert det kr 305 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3781 140 3641 0 0 0 3641 28105 -24464
2 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
3 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
4 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
5 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
6 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
7 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
8 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
9 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
10 209510 21395 28555 202350 75570 37785 9975 154590 28105 126485
Sum 1885590 196336 257139 1824787 680130 340065 89775 1394947 281050 1113897
Gjennomsnitt 188559 19634 25714 182479 68013 34007 8978 139495 28105 111390

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn