Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:21.11.2013
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:124 daa
Rekkjeavstand:2 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:738 stk   
Avling per dekar:1234 kgAndel direktesal:12%
Timepris manuelt arbeid:kr 132 Timepris traktorarbeid:kr 432
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 124
Pris engros:kr 50.00 Pris direktesal:kr 3.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:34.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 56.141

DB I totalt over heile omløpet kr 561.409

ÅrDB IGraf
1kr -177534graf
2kr 82105
3kr 82105
4kr 82105
5kr 82105
6kr 82105
7kr 82105
8kr 82105
9kr 82105
10kr 82105
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 27.808

DB II totalt over heile omløpet kr 278.079

ÅrDB IIGraf
1kr -177534graf
2kr 50624
3kr 50624
4kr 50624
5kr 50624
6kr 50624
7kr 50624
8kr 50624
9kr 50624
10kr 50624
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 17.562

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 175.622

ÅrNettoresultatGraf
1kr -181138graf
2kr 39640
3kr 39640
4kr 39640
5kr 39640
6kr 39640
7kr 39640
8kr 39640
9kr 39640
10kr 39640
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 181.138, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -181138graf
2kr -141498
3kr -101858
4kr -62218
5kr -22578
6kr 17062
7kr 56702
8kr 96342
9kr 135982
10kr 175622
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt10326
Manuelt arbeid felt5544
Manuelt arbeid viltgjerde4782
Traktorarbeide felt9720
Traktorarbeide viltgjerde6736
Administrasjon2640
Arbeid og admin totalt29422
Varekostnad totalt243590
Varekostnad felt225149
Varekostnad viltgjerde18441
Anleggskostnad totalt273012

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21821 kg1603 kg219 kg
31821 kg1603 kg219 kg
41821 kg1603 kg219 kg
51821 kg1603 kg219 kg
61821 kg1603 kg219 kg
71821 kg1603 kg219 kg
81821 kg1603 kg219 kg
91821 kg1603 kg219 kg
101821 kg1603 kg219 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21603 kgkr 80150kr 657kr 80807
31603 kgkr 80150kr 657kr 80807
41603 kgkr 80150kr 657kr 80807
51603 kgkr 80150kr 657kr 80807
61603 kgkr 80150kr 657kr 80807
71603 kgkr 80150kr 657kr 80807
81603 kgkr 80150kr 657kr 80807
91603 kgkr 80150kr 657kr 80807
101603 kgkr 80150kr 657kr 80807
Sum14427 kgkr 721350kr 5913kr 727263
Gjennomsnitt1443 kgkr 72135kr 591kr 72726

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1928240258324500-7195581
2097142583245-281-962-7111228
3097142583245-281-962-7111228
4097142583245-281-962-7111228
5097142583245-281-962-7111228
6097142583245-281-962-7111228
7097142583245-281-962-7111228
8097142583245-281-962-7111228
9097142583245-281-962-7111228
10097142583245-281-962-7111228
SUM9282487426258302450-2529-8658-710196633
Gjennomsnitt928287432583245-253-866-7119663

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
127301200103000003604276719
2028591251037380684212664018817360452395
3028591251037380684212664018817360452395
4028591251037380684212664018817360452395
5028591251037380684212664018817360452395
6028591251037380684212664018817360452395
7028591251037380684212664018817360452395
8028591251037380684212664018817360452395
9028591251037380684212664018817360452395
10028591251037380684212664018817360452395
Sum27301225735112910336642061578113977016935336038748274
Gjennomsnitt2730125731131036642615811398016935360474827

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 458.952

Fordelt på 863 timar feltarbeid og 1366 timar hausting i bæreåra vert det kr 206 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2757 103 2654 0 0 0 2654 18019 -15365
2 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
3 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
4 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
5 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
6 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
7 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
8 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
9 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
10 80807 11228 9930 82105 31481 15741 7380 58984 18019 40965
Sum 727263 103809 89475 741597 283330 141665 66420 533512 180190 353322
Gjennomsnitt 72726 10381 8947 74160 28333 14166 6642 53351 18019 35332

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 15.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn