Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:14.03.2019
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:5.4 daa Totalareal gard:60 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1500 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:93%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 159.410

DB I totalt over heile omløpet kr 3.985.246

ÅrDB IGraf
1kr -289287graf
2kr -1571
3kr 46300
4kr 64050
5kr 117272
6kr 170492
7kr 205977
8kr 223712
9kr 223712
10kr 223712
11kr 223712
12kr 223712
13kr 223712
14kr 205977
15kr 205977
16kr 205977
17kr 205977
18kr 205977
19kr 188227
20kr 188227
21kr 188227
22kr 188227
23kr 188227
24kr 188227
25kr 170492
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 92.828

DB II totalt over heile omløpet kr 2.320.696

ÅrDB IIGraf
1kr -289287graf
2kr -13721
3kr 14710
4kr 30030
5kr 66512
6kr 105692
7kr 136317
8kr 151622
9kr 151622
10kr 148922
11kr 144872
12kr 144872
13kr 144872
14kr 129567
15kr 129567
16kr 129567
17kr 124167
18kr 124167
19kr 108847
20kr 108847
21kr 108847
22kr 108847
23kr 108847
24kr 108847
25kr 93542
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 72.699

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.817.472

ÅrNettoresultatGraf
1kr -309416graf
2kr -33850
3kr -5419
4kr 9901
5kr 46383
6kr 85563
7kr 116188
8kr 131493
9kr 131493
10kr 128793
11kr 124743
12kr 124743
13kr 124743
14kr 109438
15kr 109438
16kr 109438
17kr 104038
18kr 104038
19kr 88718
20kr 88718
21kr 88718
22kr 88718
23kr 88718
24kr 88718
25kr 73413
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 348.685, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -309416graf
2kr -343266
3kr -348685
4kr -338784
5kr -292401
6kr -206838
7kr -90650
8kr 40844
9kr 172337
10kr 301130
11kr 425873
12kr 550616
13kr 675359
14kr 784797
15kr 894235
16kr 1003674
17kr 1107712
18kr 1211750
19kr 1300468
20kr 1389186
21kr 1477904
22kr 1566622
23kr 1655340
24kr 1744059
25kr 1817472