Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:20.03.2020
Kommune:KVINNHERAD Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:40 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2500 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg0.00 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt92517
Manuelt arbeid felt83125
Manuelt arbeid viltgjerde9392
Traktorarbeide felt16000
Traktorarbeide viltgjerde9240
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt121257
Varekostnad totalt484466
Varekostnad felt457146
Varekostnad viltgjerde27320
Anleggskostnad totalt605724

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante2500.0012500.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje50.006400.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel391.6728591.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante2500.0031500.00Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje50.004750.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10000.0011000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante1500.002610.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante5000.002500.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje200.001070.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje150.003750.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2500.0050000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.133064.24Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa10.0040000.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa3.00160.50Anleggskostnad
Nordox0.90182.00daa9.001638.00Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa3000.005580.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel417.6722971.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante10000.004000.00Anleggskostnad
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2500.00225000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter400.0011600.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter400.00640.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter400.0014600.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter400.00480.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
35100 kg4590 kg510 kg30 %
46800 kg6120 kg680 kg40 %
511900 kg10710 kg1190 kg70 %
617000 kg15300 kg1700 kg100 %
720400 kg18360 kg2040 kg120 %
822100 kg19890 kg2210 kg130 %
922100 kg19890 kg2210 kg130 %
1022100 kg19890 kg2210 kg130 %
1122100 kg19890 kg2210 kg130 %
1222100 kg19890 kg2210 kg130 %
1322100 kg19890 kg2210 kg130 %
1420400 kg18360 kg2040 kg120 %
1520400 kg18360 kg2040 kg120 %
1620400 kg18360 kg2040 kg120 %
1720400 kg18360 kg2040 kg120 %
1820400 kg18360 kg2040 kg120 %
1918700 kg16830 kg1870 kg110 %
2018700 kg16830 kg1870 kg110 %
2118700 kg16830 kg1870 kg110 %
2218700 kg16830 kg1870 kg110 %
2318700 kg16830 kg1870 kg110 %
2418700 kg16830 kg1870 kg110 %
2517000 kg15300 kg1700 kg100 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
34590 kgkr 45900kr 1275kr 47175
46120 kgkr 61200kr 1700kr 62900
510710 kgkr 107100kr 2975kr 110075
615300 kgkr 153000kr 4250kr 157250
718360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
819890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
919890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
1019890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
1119890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
1219890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
1319890 kgkr 198900kr 5525kr 204425
1418360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
1518360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
1618360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
1718360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
1818360 kgkr 183600kr 5100kr 188700
1916830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2016830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2116830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2216830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2316830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2416830 kgkr 168300kr 4675kr 172975
2515300 kgkr 153000kr 4250kr 157250
Sum382500 kgkr 3825000kr 106250kr 3931250
Gjennomsnitt15300 kgkr 153000kr 4250kr 157250

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PæreDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
112114500195001660-1500140805
2000195001660-150019660
30388771515195001660-150060052
40518362020195001660-150073516
50907143534195001660-1500113908
601295915049195001660-1500154300
701555096059195001660-1500181228
801684686564195001660-1500194692
901684686564195001660-1500194692
1001684686564195001660-1500194692
1101684686564195001660-1500194692
1201684686564195001660-1500194692
1301684686564195001660-1500194692
1401555096059195001660-1500181228
1501555096059195001660-1500181228
1601555096059195001660-1500181228
1701555096059195001660-1500181228
1801555096059195001660-1500181228
1901425505554195001660-1500167764
2001425505554195001660-1500167764
2101425505554195001660-1500167764
2201425505554195001660-1500167764
2301425505554195001660-1500167764
2401425505554195001660-1500167764
2501295915049195001660-1500154300
SUM121145323977112622948750041500-375003978645
Gjennomsnitt48461295915049195001660-1500159146

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
160572401800200046000000012114667638
208378800200046000015750001211485042
30206058002000460000315000743812114120457
40206058002000460000315000991712114122936
502060580020004600004375001735412114142623
602060580020004600005250002479212114158811
702060580020004600005250002975012114163769
802060580020004600005250003222912114166248
902060580020004600005250003222912114166248
1002060580020004600005600003222912114169748
1102060580020004600006125003222912114174998
1202060580020004600006125003222912114174998
1302060580020004600006125003222912114174998
1402060580020004600006125002975012114172519
1502060580020004600006125002975012114172519
1602060580020004600006125002975012114172519
1702060580020004600006825002975012114179519
1802060580020004600006825002975012114179519
1902060580020004600006825002727112114177040
2002060580020004600006825002727112114177040
2102060580020004600006825002727112114177040
2202060580020004600006825002727112114177040
2302060580020004600006825002727112114177040
2402060580020004600006825002727112114177040
2502060580020004600006825002479212114174561
Sum605724482285210005000011500000137025006197923028624601912
Gjennomsnitt242291929184020004600005481002479212114184076

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året90
Feltarbeid 3. året180
Feltarbeid 4. året180
Feltarbeid 5. året250
Feltarbeid 6. året300
Feltarbeid 7. året300
Feltarbeid 8. året300
Feltarbeid 9. året300
Feltarbeid 10. året320
Feltarbeid 11. året350
Feltarbeid 12. året350
Feltarbeid 13. året350
Feltarbeid 14. året350
Feltarbeid 15. året350
Feltarbeid 16. året350
Feltarbeid 17. året390
Feltarbeid 18. året390
Feltarbeid 19. året390
Feltarbeid 20. året390
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m375
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde37
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13
Feltarbeid 21. året390
Feltarbeid 22. året390
Feltarbeid 23. året390
Feltarbeid 24. året390
Feltarbeid 25. året390

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
343
457
599
6142
7170
8184
9184
10184
11184
12184
13184
14170
15170
16170
17170
18170
19156
20156
21156
22156
23156
24156
25142


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.956.775

Fordelt på 5880 timar feltarbeid og 3542 timar hausting i bæreåra vert det kr 526 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 0 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 19660 3800 15860 0 0 46000 -30140 19383 -49523
2 0 19660 11178 8482 15750 0 46000 -37518 19383 -56901
3 47175 60052 23405 83822 38938 0 46000 37822 19383 18439
4 62900 73516 23405 113011 41417 0 46000 67011 19383 47628
5 110075 113908 23405 200578 61104 0 46000 154578 19383 135195
6 157250 154300 23405 288145 77292 0 46000 242145 19383 222762
7 188700 181228 23405 346523 82250 0 46000 300523 19383 281140
8 204425 194692 23405 375712 84729 0 46000 329712 19383 310329
9 204425 194692 23405 375712 84729 0 46000 329712 19383 310329
10 204425 194692 23405 375712 88229 0 46000 329712 19383 310329
11 204425 194692 23405 375712 93479 0 46000 329712 19383 310329
12 204425 194692 23405 375712 93479 0 46000 329712 19383 310329
13 204425 194692 23405 375712 93479 0 46000 329712 19383 310329
14 188700 181228 23405 346523 91000 0 46000 300523 19383 281140
15 188700 181228 23405 346523 91000 0 46000 300523 19383 281140
16 188700 181228 23405 346523 91000 0 46000 300523 19383 281140
17 188700 181228 23405 346523 98000 0 46000 300523 19383 281140
18 188700 181228 23405 346523 98000 0 46000 300523 19383 281140
19 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
20 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
21 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
22 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
23 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
24 172975 167764 23405 317334 95521 0 46000 271334 19383 251951
25 157250 154300 23405 288145 93042 0 46000 242145 19383 222762
Sum 3931250 3857500 553285 7235465 1990042 0 1150000 6085465 484575 5600890
Gjennomsnitt 157250 154300 22131 289419 79602 0 46000 243419 19383 224036

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 0 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 18.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn