Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.06.2013
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:15.3 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:5463 stk   
Avling per dekar:2300 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 700
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 9.80 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ica Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 96.00 kr per stk-32.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 60.00 kr per stk-13.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 55.00 kr per stk-40.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3600.00 kr per daa-400.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 100.00 kr per stk10.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.05 kr per kg-2.61 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 4.20 kr per kg-1.53 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt243075
Manuelt arbeid felt243075
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt42840
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt290915
Varekostnad totalt878033
Varekostnad felt878033
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1168948

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante5463.0021852.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0096.00planterekkje54.005184.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0060.00eigen_formel697.5041850.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante5463.0051352.20Anleggskostnad
Jordanker2.0055.00planterekkje54.002970.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter17388.0019126.80Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante3277.8010423.40Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante10926.005463.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje216.001155.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje162.004050.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel12.956473.44Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003600.00daa15.3055080.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa4.59376.38Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.00100.00plante5463.00546300.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.10100.00plante546.3054630.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa13.772196.32Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa4590.005691.60Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel725.5035549.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante21852.007866.72Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
28795 kg7915 kg879 kg25 %
326384 kg23745 kg2638 kg75 %
426384 kg23745 kg2638 kg75 %
526384 kg23745 kg2638 kg75 %
635179 kg31661 kg3518 kg100 %
735179 kg31661 kg3518 kg100 %
859803 kg53823 kg5980 kg170 %
959803 kg53823 kg5980 kg170 %
1059803 kg53823 kg5980 kg170 %
1159803 kg53823 kg5980 kg170 %
1259803 kg53823 kg5980 kg170 %
1335179 kg31661 kg3518 kg100 %
1435179 kg31661 kg3518 kg100 %
1535179 kg31661 kg3518 kg100 %
1635179 kg31661 kg3518 kg100 %
1726384 kg23745 kg2638 kg75 %
1826384 kg23745 kg2638 kg75 %
1926384 kg23745 kg2638 kg75 %
2026384 kg23745 kg2638 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
27915 kgkr 77567kr 0kr 77567
323745 kgkr 232701kr 0kr 232701
423745 kgkr 232701kr 0kr 232701
523745 kgkr 232701kr 0kr 232701
631661 kgkr 310278kr 0kr 310278
731661 kgkr 310278kr 0kr 310278
853823 kgkr 527465kr 0kr 527465
953823 kgkr 527465kr 0kr 527465
1053823 kgkr 527465kr 0kr 527465
1153823 kgkr 527465kr 0kr 527465
1253823 kgkr 527465kr 0kr 527465
1331661 kgkr 310278kr 0kr 310278
1431661 kgkr 310278kr 0kr 310278
1531661 kgkr 310278kr 0kr 310278
1631661 kgkr 310278kr 0kr 310278
1723745 kgkr 232701kr 0kr 232701
1823745 kgkr 232701kr 0kr 232701
1923745 kgkr 232701kr 0kr 232701
2023745 kgkr 232701kr 0kr 232701
Sum633211 kgkr 6205468kr 0kr 6205468
Gjennomsnitt31661 kgkr 310273kr 0kr 310273

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
135068400298252539-1835381213
20670402611298252539-1835100180
302011207835298252539-1835239484
402011207835298252539-1835239484
502011207835298252539-1835239484
6026816910448298252539-1835309146
7026816910448298252539-1835309146
8045588117761298252539-1835504171
9045588117761298252539-1835504171
10045588117761298252539-1835504171
11045588117761298252539-1835504171
12045588117761298252539-1835504171
13026816910448298252539-1835309146
14026816910448298252539-1835309146
15026816910448298252539-1835309146
16026816910448298252539-1835309146
1702011207835298252539-1835239484
1802011207835298252539-1835239484
1902011207835298252539-1835239484
2002011207835298252539-1835239484
SUM350684536329920894959650050780-367006533512
Gjennomsnitt1753426816510447298252539-1835326676

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11168948027533059364020000204571231619
209429122430593640203441401759020457122574
3023090122430593640206882805276820457205827
4023090122430593640206882805276820457205827
5023090122430593640209559405276820457232594
60230901224305936402011471307035820457269302
70230901224305936402011471307035820457269302
802309012243059364020114713011960620457318550
902309012243059364020114713011960620457318550
1002309012243059364020122360011960620457326198
1102309012243059364020133831011960620457337669
1202309012243059364020133831011960620457337669
130230901224305936402013383107035820457288421
140230901224305936402013383107035820457288421
150230901224305936402013383107035820457288421
160230901224305936402013383107035820457288421
170230901224305936402014912605276820457286126
180230901224305936402014912605276820457286126
190230901224305936402014912605276820457286126
200230901224305936402014912605276820457286126
Sum1168948425057260026118072804202248365014071444091326473870
Gjennomsnitt58447212531300305936402011241807035720457323693

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året138
Feltarbeid 3. året275
Feltarbeid 4. året275
Feltarbeid 5. året382
Feltarbeid 6. året459
Feltarbeid 7. året459
Feltarbeid 8. året459
Feltarbeid 9. året459
Feltarbeid 10. året489
Feltarbeid 11. året535
Feltarbeid 12. året535
Feltarbeid 13. året535
Feltarbeid 14. året535
Feltarbeid 15. året535
Feltarbeid 16. året535
Feltarbeid 17. året597
Feltarbeid 18. året597
Feltarbeid 19. året597
Feltarbeid 20. året597
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m819
Arbeid med vatningsanlegg153
Traktortimar ved planting61
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
288
3264
4264
5264
6352
7352
8598
9598
10598
11598
12598
13352
14352
15352
16352
17264
18264
19264
20264


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 9.920.619

Fordelt på 8993 timar feltarbeid og 7036 timar hausting i bæreåra vert det kr 619 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 30529 5812 24717 0 0 36402 -11685 40913 -52598
2 77567 100180 13711 164036 52004 26002 36402 101632 40913 60719
3 232701 239484 27373 444812 121596 60798 36402 347612 40913 306699
4 232701 239484 27373 444812 121596 60798 36402 347612 40913 306699
5 232701 239484 27373 444812 148362 74181 36402 334229 40913 293316
6 310278 309146 27373 592051 185071 92535 36402 463113 40913 422200
7 310278 309146 27373 592051 185071 92535 36402 463113 40913 422200
8 527465 504171 27373 1004263 234319 117159 36402 850702 40913 809789
9 527465 504171 27373 1004263 234319 117159 36402 850702 40913 809789
10 527465 504171 27373 1004263 241966 120983 36402 846878 40913 805965
11 527465 504171 27373 1004263 253437 126719 36402 841143 40913 800230
12 527465 504171 27373 1004263 253437 126719 36402 841143 40913 800230
13 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
14 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
15 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
16 310278 309146 27373 592051 204189 102095 36402 453554 40913 412641
17 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
18 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
19 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
20 232701 239484 27373 444812 201894 100947 36402 307463 40913 266550
Sum 6205468 6182828 512239 11876057 3655509 1827755 728042 9320261 818260 8502001
Gjennomsnitt 310273 309141 25612 593803 182775 91388 36402 466013 40913 425100

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn