Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:08.10.2019
Kommune:Vik Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:2.3 daa Totalareal gard:54 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:563 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 540
Haustekapasitet:80 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 3.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 125.40 kr per stk-2.60 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 125.40 kr per stk52.40 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 89.00 kr per stk-6.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 35.00 kr per stk10.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 175.00 kr per kg-7.00 kr
Grovdolomitt 2.40 kr per kg0.54 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 68.50 kr per stk13.50 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 9.00 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 72.00 kr per kg-3.25 kr
Scala 842.00 kr per liter0.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Delan 958.40 kr per kg0.00 kr
Topsin 936.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.50 kr per kg-0.23 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 175.00 kr per kg-7.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt33907
Manuelt arbeid felt26863
Manuelt arbeid viltgjerde7044
Traktorarbeide felt4968
Traktorarbeide viltgjerde6549
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt50424
Varekostnad totalt136647
Varekostnad felt122304
Varekostnad viltgjerde14343
Anleggskostnad totalt187071

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante563.002815.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00125.40planterekkje38.004765.20Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00125.40eigen_formel76.009530.40Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante563.007093.80Anleggskostnad
Jordanker2.0089.00planterekkje38.003382.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter2280.002508.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante337.80587.77Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante1126.00563.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje152.00813.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0035.00planterekkje114.003990.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter570.0011400.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.41705.21Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa2.309200.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.6956.58Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante56.305067.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante563.0050670.00Anleggskostnad
Nordox0.90175.00daa2.07362.25Anleggskostnad
Grovdolomitt300.002.40daa690.001656.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0068.50eigen_formel96.006576.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante2252.00900.80Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter210.006090.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter210.00336.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter210.007665.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter210.00252.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21125 kg1013 kg113 kg25 %
33375 kg3038 kg338 kg75 %
43375 kg3038 kg338 kg75 %
53375 kg3038 kg338 kg75 %
64500 kg4050 kg450 kg100 %
74500 kg4050 kg450 kg100 %
87650 kg6885 kg765 kg170 %
97650 kg6885 kg765 kg170 %
107650 kg6885 kg765 kg170 %
117650 kg6885 kg765 kg170 %
127650 kg6885 kg765 kg170 %
134500 kg4050 kg450 kg100 %
144500 kg4050 kg450 kg100 %
154500 kg4050 kg450 kg100 %
164500 kg4050 kg450 kg100 %
173375 kg3038 kg338 kg75 %
183375 kg3038 kg338 kg75 %
193375 kg3038 kg338 kg75 %
203375 kg3038 kg338 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21013 kgkr 10130kr 395.5kr 10526
33038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
43038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
53038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
64050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
74050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
86885 kgkr 68850kr 2677.5kr 71528
96885 kgkr 68850kr 2677.5kr 71528
106885 kgkr 68850kr 2677.5kr 71528
116885 kgkr 68850kr 2677.5kr 71528
126885 kgkr 68850kr 2677.5kr 71528
134050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
144050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
154050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
164050 kgkr 40500kr 1575kr 42075
173038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
183038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
193038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
203038 kgkr 30380kr 1183kr 31563
Sum81004 kgkr 810040kr 31514kr 841554
Gjennomsnitt4050 kgkr 40502kr 1576kr 42078

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
156121004388374-25060633
2085803364388374-25013428
302573210044388374-25031248
402573210044388374-25031248
502573210044388374-25031248
603430413374388374-25040153
703430413374388374-25040153
805831622724388374-25065100
905831622724388374-25065100
1005831622724388374-25065100
1105831622724388374-25065100
1205831622724388374-25065100
1303430413374388374-25040153
1403430413374388374-25040153
1503430413374388374-25040153
1603430413374388374-25040153
1702573210044388374-25031248
1802573210044388374-25031248
1902573210044388374-25031248
2002573210044388374-25031248
SUM5612168610826746877607480-5000859215
Gjennomsnitt28063430513374388374-25042961

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
118707104054501035000003274201549
201827180450103500506303516327424659
30476018045010350010125010547327439686
40476018045010350010125010547327439686
50476018045010350014063010547327443623
60476018045010350016875014063327449951
70476018045010350016875014063327449951
80476018045010350016875023906327459795
90476018045010350016875023906327459795
100476018045010350018000023906327460920
110476018045010350019688023906327462607
120476018045010350019688023906327462607
130476018045010350019688014063327452764
140476018045010350019688014063327452764
150476018045010350019688014063327452764
160476018045010350019688014063327452764
170476018045010350021938010547327451498
180476018045010350021938010547327451498
190476018045010350021938010547327451498
200476018045010350021938010547327451498
Sum187071875073825900020700003307500281250654751171877
Gjennomsnitt9354437519145010350016538014063327458594

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året20
Feltarbeid 3. året41
Feltarbeid 4. året41
Feltarbeid 5. året56
Feltarbeid 6. året68
Feltarbeid 7. året68
Feltarbeid 8. året68
Feltarbeid 9. året68
Feltarbeid 10. året72
Feltarbeid 11. året79
Feltarbeid 12. året79
Feltarbeid 13. året79
Feltarbeid 14. året79
Feltarbeid 15. året79
Feltarbeid 16. året79
Feltarbeid 17. året88
Feltarbeid 18. året88
Feltarbeid 19. året88
Feltarbeid 20. året88
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m84
Arbeid med vatningsanlegg23
Traktortimar ved planting9
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde19
Strekking av gjerde, viltgjerde 12
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde7

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
214
342
442
542
656
756
896
996
1096
1196
1296
1356
1456
1556
1656
1742
1842
1942
2042


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.140.892

Fordelt på 1323 timar feltarbeid og 1125 timar hausting i bæreåra vert det kr 466 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 30 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4512 855 3657 0 0 10350 -6693 6547 -13240
2 10526 13428 2457 21496 8578 2573 10350 8573 6547 2026
3 31563 31248 5390 57421 20672 6202 10350 40869 6547 34322
4 31563 31248 5390 57421 20672 6202 10350 40869 6547 34322
5 31563 31248 5390 57421 24609 7383 10350 39688 6547 33141
6 42075 40153 5390 76838 30938 9281 10350 57207 6547 50660
7 42075 40153 5390 76838 30938 9281 10350 57207 6547 50660
8 71528 65100 5390 131238 40781 12234 10350 108653 6547 102106
9 71528 65100 5390 131238 40781 12234 10350 108653 6547 102106
10 71528 65100 5390 131238 41906 12572 10350 108316 6547 101769
11 71528 65100 5390 131238 43594 13078 10350 107809 6547 101262
12 71528 65100 5390 131238 43594 13078 10350 107809 6547 101262
13 42075 40153 5390 76838 33750 10125 10350 56363 6547 49816
14 42075 40153 5390 76838 33750 10125 10350 56363 6547 49816
15 42075 40153 5390 76838 33750 10125 10350 56363 6547 49816
16 42075 40153 5390 76838 33750 10125 10350 56363 6547 49816
17 31563 31248 5390 57421 32484 9745 10350 37326 6547 30779
18 31563 31248 5390 57421 32484 9745 10350 37326 6547 30779
19 31563 31248 5390 57421 32484 9745 10350 37326 6547 30779
20 31563 31248 5390 57421 32484 9745 10350 37326 6547 30779
Sum 841554 803094 100332 1544316 612000 183600 207000 1153716 130940 1022776
Gjennomsnitt 42078 40155 5017 77216 30600 9180 10350 57686 6547 51139

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 30 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn