Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:25.09.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:7.2 daa Totalareal gard:8 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2665 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Kalk 1.86 kr per kg0.00 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.66 kr per liter0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 4.71 kr per kg0.00 kr
Kalsiumklorid 4.48 kr per kg0.00 kr
Granulert dolomitt 1.99 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt82005
Manuelt arbeid felt82005
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt11520
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt97025
Varekostnad totalt462530
Varekostnad felt462530
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt559555

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante2665.00239850.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante266.5023985.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante2665.0013325.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje94.0012032.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel355.6725963.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante2665.0033579.00Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje94.008930.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter9664.0010630.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante1599.002782.26Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante5330.002665.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje376.002011.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje282.007050.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.493244.44Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa14.401008.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa7.2028800.00Anleggskostnad
Kalk300.001.86daa2160.004017.60Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa720.002160.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.66plante26650.0017589.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel403.6722201.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante10660.004264.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21619 kg2 kg1617 kg15 %
34318 kg4 kg4313 kg40 %
47016 kg7 kg7009 kg65 %
59715 kg10 kg9705 kg90 %
611334 kg11 kg11322 kg105 %
712413 kg12 kg12401 kg115 %
812953 kg13 kg12940 kg120 %
913493 kg13 kg13479 kg125 %
1014032 kg14 kg14018 kg130 %
1114572 kg15 kg14557 kg135 %
1215112 kg15 kg15096 kg140 %
1315651 kg16 kg15636 kg145 %
1415651 kg16 kg15636 kg145 %
1514788 kg15 kg14773 kg137 %
1613708 kg14 kg13695 kg127 %
1712629 kg13 kg12616 kg117 %
1810146 kg10 kg10136 kg94 %
198635 kg9 kg8627 kg80 %
208096 kg8 kg8087 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22 kgkr 20kr 16170kr 16190
34 kgkr 40kr 43130kr 43170
47 kgkr 70kr 70090kr 70160
510 kgkr 100kr 97050kr 97150
611 kgkr 110kr 113220kr 113330
712 kgkr 120kr 124010kr 124130
813 kgkr 130kr 129400kr 129530
913 kgkr 130kr 134790kr 134920
1014 kgkr 140kr 140180kr 140320
1115 kgkr 150kr 145570kr 145720
1215 kgkr 150kr 150960kr 151110
1316 kgkr 160kr 156360kr 156520
1416 kgkr 160kr 156360kr 156520
1515 kgkr 150kr 147730kr 147880
1614 kgkr 140kr 136950kr 137090
1713 kgkr 130kr 126160kr 126290
1810 kgkr 100kr 101360kr 101460
199 kgkr 90kr 86270kr 86360
208 kgkr 80kr 80870kr 80950
Sum217 kgkr 2170kr 2156630kr 2158800
Gjennomsnitt11 kgkr 109kr 107832kr 107940

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1195844001403201195-1865-57-5397203752
2017480214032118731195-1865-57-539724600
30341281014032118731195-1865-57-539732625
40592081714032118731195-1865-57-539740657
50852882414032118731195-1865-57-539748690
60933362614032118731195-1865-57-539753500
701023683114032118731195-1865-57-539756714
801103843214032118731195-1865-57-539758323
901104003314032118731195-1865-57-539759924
1001194163314032118731195-1865-57-539761533
1101274323414032118731195-1865-57-539763142
1201274483514032118731195-1865-57-539764743
1301364643914032118731195-1865-57-539766356
1401364643914032118731195-1865-57-539766356
1501274387614032118731195-1865-57-539763784
1601194067414032118731195-1865-57-539760574
1701103747014032118731195-1865-57-539757361
180853010414032118731195-1865-57-539749970
190762562214032118731195-1865-57-539745479
200682401814032118731195-1865-57-539743867
SUM195844184064051928064022558723900-37300-1140-1079401221950
Gjennomsnitt9792923202614032112791195-1865-57-539761098

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15595550014393310200009093603189
207815179914393310201133402833909367415
307815179914393310202266707557909383472
4078151799143933102022667012278909388193
50781517991439331020314830170019093101732
60781517991439331020377790198359093110861
70781517991439331020377790217239093112750
80781517991439331020377790226689093113695
90781517991439331020377790236139093114640
100781517991439331020402980245569093118101
110781517991439331020440760255019093122824
120781517991439331020440760264469093123769
130781517991439331020440760273899093124713
140781517991439331020440760273899093124713
150781517991439331020440760258799093123202
160781517991439331020440760239899093121312
170781517991439331020491130221019093124461
180781517991439331020491130177569093120116
190781517991439331020491130151119093117472
200781517991439331020491130141689093116528
Sum5595551484893418128784662032074046803777921818562733157
Gjennomsnitt27978742417091439331020370230188909093136658

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året65
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året180
Feltarbeid 6. året216
Feltarbeid 7. året216
Feltarbeid 8. året216
Feltarbeid 9. året216
Feltarbeid 10. året230
Feltarbeid 11. året252
Feltarbeid 12. året252
Feltarbeid 13. året252
Feltarbeid 14. året252
Feltarbeid 15. året252
Feltarbeid 16. året252
Feltarbeid 17. året281
Feltarbeid 18. året281
Feltarbeid 19. året281
Feltarbeid 20. året281
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m400
Arbeid med vatningsanlegg72
Traktortimar ved planting29
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
216
343
470
597
6113
7124
8130
9135
10140
11146
12151
13157
14157
15148
16137
17126
18101
1986
2081


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.765.853

Fordelt på 4231 timar feltarbeid og 2159 timar hausting i bæreåra vert det kr 276 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 10 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7908 1439 6469 0 0 33102 -26633 18186 -44819
2 16190 24600 11053 29737 14167 1417 33102 -4782 18186 -22968
3 43170 32625 11053 64742 30224 3022 33102 28618 18186 10432
4 70160 40657 11053 99764 34945 3495 33102 63167 18186 44981
5 97150 48690 11053 134787 48484 4848 33102 96837 18186 78651
6 113330 53500 11053 155777 57614 5761 33102 116914 18186 98728
7 124130 56714 11053 169791 59502 5950 33102 130739 18186 112553
8 129530 58323 11053 176800 60447 6045 33102 137653 18186 119467
9 134920 59924 11053 183791 61392 6139 33102 144550 18186 126364
10 140320 61533 11053 190800 64854 6485 33102 151213 18186 133027
11 145720 63142 11053 197809 69577 6958 33102 157749 18186 139563
12 151110 64743 11053 204800 70522 7052 33102 164646 18186 146460
13 156520 66356 11053 211823 71465 7146 33102 171575 18186 153389
14 156520 66356 11053 211823 71465 7146 33102 171575 18186 153389
15 147880 63784 11053 200611 69955 6995 33102 160514 18186 142328
16 137090 60574 11053 186611 68065 6806 33102 146703 18186 128517
17 126290 57361 11053 172598 71213 7121 33102 132375 18186 114189
18 101460 49970 11053 140377 66868 6687 33102 100588 18186 82402
19 86360 45479 11053 120786 64224 6422 33102 81262 18186 63076
20 80950 43867 11053 113764 63281 6328 33102 74334 18186 56148
Sum 2158800 1026106 211454 2973452 1118260 111826 662032 2199594 363720 1835874
Gjennomsnitt 107940 51305 10573 148673 55913 5591 33102 109980 18186 91794

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 10 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 11 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn