Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:20.08.2019
Kommune:Larvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:19 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1000 stk   
Avling per dekar:1800 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 95.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa800.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 35.00 kr per stk-18.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 25.00 kr per gjerdemeter-4.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.00 kr per gjerdemeter0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 24.00 kr per gjerdemeter-12.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt11107
Manuelt arbeid felt7350
Manuelt arbeid viltgjerde3757
Traktorarbeide felt9000
Traktorarbeide viltgjerde3696
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt27303
Varekostnad totalt50709
Varekostnad felt42405
Varekostnad viltgjerde8304
Anleggskostnad totalt78012

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1030.001133.00Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.5343.05Anleggskostnad
Dryppvatning1.004800.00daa1.507200.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.15279.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.3886.25Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.007.50rekkjemeter500.003750.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1000.0016000.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3035.00rekkjemeter150.005250.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter150.007350.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter3650.001314.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0025.00omkrinsmeter160.004000.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.002.00omkrinsmeter160.00320.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0024.00omkrinsmeter160.003840.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter160.00144.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22700 kg0 kg2700 kg
32700 kg0 kg2700 kg
42700 kg0 kg2700 kg
52700 kg0 kg2700 kg
62700 kg0 kg2700 kg
72700 kg0 kg2700 kg
82700 kg0 kg2700 kg
92700 kg0 kg2700 kg
102700 kg0 kg2700 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 256500kr 256500
30 kgkr 0kr 256500kr 256500
40 kgkr 0kr 256500kr 256500
50 kgkr 0kr 256500kr 256500
60 kgkr 0kr 256500kr 256500
70 kgkr 0kr 256500kr 256500
80 kgkr 0kr 256500kr 256500
90 kgkr 0kr 256500kr 256500
100 kgkr 0kr 256500kr 256500
Sum0 kgkr 1kr 2308500kr 2308501
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 230850kr 230850

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1273040195024900-48429019
2001950249-0-0-4841715
3001950249-0-0-4841715
4001950249-0-0-4841715
5001950249-0-0-4841715
6001950249-0-0-4841715
7001950249-0-0-4841715
8001950249-0-0-4841715
9001950249-0-0-4841715
10001950249-0-0-4841715
SUM27304019500249000-484044454
Gjennomsnitt27300195024900-4844445

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1780120010500000126879385
2029061281057500860017063059063126896631
3029061281057500860017063059063126896631
4029061281057500860017063059063126896631
5029061281057500860017063059063126896631
6029061281057500860017063059063126896631
7029061281057500860017063059063126896631
8029061281057500860017063059063126896631
9029061281057500860017063059063126896631
10029061281057500860017063059063126896631
Sum7801226153114810506750077400153563053156312677949065
Gjennomsnitt780126151151056750774015356053156126894906

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
254003200
354003200
454003200
554003200
654003200
754003200
854003200
954003200
1054003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året98
Feltarbeid 3. året98
Feltarbeid 4. året98
Feltarbeid 5. året98
Feltarbeid 6. året98
Feltarbeid 7. året98
Feltarbeid 8. året98
Feltarbeid 9. året98
Feltarbeid 10. året98
Arbeid med vatningsanlegg12
Traktortimar ved planting23
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde15
Strekking av gjerde, viltgjerde 9
Festing av krampar, viltgjerde1
Strekking topptråd, viltgjerde5
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m30

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2338
3338
4338
5338
6338
7338
8338
9338
10338


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.089.015

Fordelt på 878 timar feltarbeid og 3038 timar hausting i bæreåra vert det kr 534 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29