Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:26.07.2019
Kommune:Stranda Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:10.4 daa Totalareal gard:76 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2600 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 8.00 Pris pressfrukt:kr 8.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 100.00 kr per stk10.00 kr
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 128.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 73.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 95.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 15.00 kr per stk0.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Kalk 1.86 kr per kg0.00 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.66 kr per liter0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 4.71 kr per kg0.00 kr
Kalsiumklorid 4.48 kr per kg0.00 kr
Granulert dolomitt 1.99 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt96312
Manuelt arbeid felt86450
Manuelt arbeid viltgjerde9862
Traktorarbeide felt16640
Traktorarbeide viltgjerde9702
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt126154
Varekostnad totalt572578
Varekostnad felt543892
Varekostnad viltgjerde28686
Anleggskostnad totalt698732

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.00100.00plante2600.00260000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.10100.00plante260.0026000.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante2600.0013000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00128.00planterekkje40.005120.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0073.00eigen_formel413.3330173.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante2600.0032760.00Anleggskostnad
Jordanker2.0095.00planterekkje40.003800.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10400.0011440.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante1560.002714.40Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante5200.002600.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje160.00856.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje120.003000.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2600.0052000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.363180.56Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0015.00totalt4.0060.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa20.801456.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa10.4041600.00Anleggskostnad
Kalk300.001.86daa3120.005803.20Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1040.003120.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.66plante26000.0017160.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel434.3323888.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante10400.004160.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter420.0012180.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter420.00672.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter420.0015330.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter420.00504.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21872 kg1123 kg749 kg15 %
34992 kg2995 kg1997 kg40 %
48112 kg4867 kg3245 kg65 %
511232 kg6739 kg4493 kg90 %
613104 kg7862 kg5242 kg105 %
714352 kg8611 kg5741 kg115 %
814976 kg8986 kg5990 kg120 %
915600 kg9360 kg6240 kg125 %
1016224 kg9734 kg6490 kg130 %
1116848 kg10109 kg6739 kg135 %
1217472 kg10483 kg6989 kg140 %
1318096 kg10858 kg7238 kg145 %
1418096 kg10858 kg7238 kg145 %
1517098 kg10259 kg6839 kg137 %
1615850 kg9510 kg6340 kg127 %
1714602 kg8761 kg5841 kg117 %
1811731 kg7039 kg4692 kg94 %
199984 kg5990 kg3994 kg80 %
209360 kg5616 kg3744 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21123 kgkr 8984kr 5992kr 14976
32995 kgkr 23960kr 15976kr 39936
44867 kgkr 38936kr 25960kr 64896
56739 kgkr 53912kr 35944kr 89856
67862 kgkr 62896kr 41936kr 104832
78611 kgkr 68888kr 45928kr 114816
88986 kgkr 71888kr 47920kr 119808
99360 kgkr 74880kr 49920kr 124800
109734 kgkr 77872kr 51920kr 129792
1110109 kgkr 80872kr 53912kr 134784
1210483 kgkr 83864kr 55912kr 139776
1310858 kgkr 86864kr 57904kr 144768
1410858 kgkr 86864kr 57904kr 144768
1510259 kgkr 82072kr 54712kr 136784
169510 kgkr 76080kr 50720kr 126800
178761 kgkr 70088kr 46728kr 116816
187039 kgkr 56312kr 37536kr 93848
195990 kgkr 47920kr 31952kr 79872
205616 kgkr 44928kr 29952kr 74880
Sum149760 kgkr 1198080kr 798728kr 1996808
Gjennomsnitt7488 kgkr 59904kr 39936kr 99840

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1349366002028001726-1865-82-821368604
209512222520280171601726-1865-82-82148135
3025368593120280171601726-1865-82-82167697
4041223963820280171601726-1865-82-82187259
50570791334420280171601726-1865-82-821106821
60665911556920280171601726-1865-82-821118558
70729351705120280171601726-1865-82-821126384
80761111779020280171601726-1865-82-821130299
90792791853320280171601726-1865-82-821134210
100824471927520280171601726-1865-82-821138120
110856232001520280171601726-1865-82-821142036
120887912075720280171601726-1865-82-821145946
130919672149720280171601726-1865-82-821149862
140919672149720280171601726-1865-82-821149862
150868942031220280171601726-1865-82-821143604
160805501883020280171601726-1865-82-821135778
170742061734820280171601726-1865-82-821127952
180596201393520280171601726-1865-82-821109953
190507351186220280171601726-1865-82-82198995
200475681112020280171601726-1865-82-82195086
SUM349366126846629652940560032604034520-37300-1640-164202625161
Gjennomsnitt17468634231482620280163021726-1865-82-821131258

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16987320020804784000008734757386
2011295260020804784001638003276873492205
30112952600208047840032760087368734114045
401129526002080478400327600141968734119505
501129526002080478400455000196568734137705
601129526002080478400546000229328734150081
701129526002080478400546000251168734152265
801129526002080478400546000262088734153357
901129526002080478400546000273008734154449
1001129526002080478400582400283928734159181
1101129526002080478400637000294848734165733
1201129526002080478400637000305768734166825
1301129526002080478400637000316688734167917
1401129526002080478400637000316688734167917
1501129526002080478400637000299228734166171
1601129526002080478400637000277388734163987
1701129526002080478400709800255548734169083
1801129526002080478400709800205298734164058
1901129526002080478400709800174728734161001
2001129526002080478400709800163808734159909
Sum69873221460349400416009568000107016004368021746833642780
Gjennomsnitt349371073024702080478400535080218408734182139

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året94
Feltarbeid 3. året187
Feltarbeid 4. året187
Feltarbeid 5. året260
Feltarbeid 6. året312
Feltarbeid 7. året312
Feltarbeid 8. året312
Feltarbeid 9. året312
Feltarbeid 10. året333
Feltarbeid 11. året364
Feltarbeid 12. året364
Feltarbeid 13. året364
Feltarbeid 14. året364
Feltarbeid 15. året364
Feltarbeid 16. året364
Feltarbeid 17. året406
Feltarbeid 18. året406
Feltarbeid 19. året406
Feltarbeid 20. året406
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m390
Arbeid med vatningsanlegg104
Traktortimar ved planting42
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde39
Strekking av gjerde, viltgjerde 24
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
219
350
481
5112
6131
7144
8150
9156
10162
11168
12175
13181
14181
15171
16159
17146
18117
19100
2094


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.486.151

Fordelt på 6115 timar feltarbeid og 2496 timar hausting i bæreåra vert det kr 289 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 19238 2080 17158 0 0 47840 -30682 17468 -48150
2 14976 48135 15975 47136 19656 9828 47840 -10532 17468 -28000
3 39936 67697 15975 91658 41496 20748 47840 23070 17468 5602
4 64896 87259 15975 136180 46956 23478 47840 64862 17468 47394
5 89856 106821 15975 180702 65156 32578 47840 100284 17468 82816
6 104832 118558 15975 207415 77532 38766 47840 120809 17468 103341
7 114816 126384 15975 225225 79716 39858 47840 137527 17468 120059
8 119808 130299 15975 234132 80808 40404 47840 145888 17468 128420
9 124800 134210 15975 243035 81900 40950 47840 154245 17468 136777
10 129792 138120 15975 251937 86632 43316 47840 160781 17468 143313
11 134784 142036 15975 260845 93184 46592 47840 166413 17468 148945
12 139776 145946 15975 269747 94276 47138 47840 174769 17468 157301
13 144768 149862 15975 278655 95368 47684 47840 183131 17468 165663
14 144768 149862 15975 278655 95368 47684 47840 183131 17468 165663
15 136784 143604 15975 264413 93622 46811 47840 169762 17468 152294
16 126800 135778 15975 246603 91438 45719 47840 153044 17468 135576
17 116816 127952 15975 228793 96534 48267 47840 132686 17468 115218
18 93848 109953 15975 187826 91509 45755 47840 94231 17468 76763
19 79872 98995 15975 162892 88452 44226 47840 70826 17468 53358
20 74880 95086 15975 153991 87360 43680 47840 62471 17468 45003
Sum 1996808 2275795 305603 3967000 1506962 753481 956800 2256719 349360 1907359
Gjennomsnitt 99840 113790 15280 198350 75348 37674 47840 112836 17468 95368

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 13.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn