Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.07.2019
Kommune:Eigersund Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:3.6 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1029 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:50%
Timepris manuelt arbeid:kr 50 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 20.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt13704
Manuelt arbeid felt9518
Manuelt arbeid viltgjerde4186
Traktorarbeide felt5760
Traktorarbeide viltgjerde14414
Administrasjon1000
Arbeid og admin totalt34878
Varekostnad totalt190129
Varekostnad felt162611
Varekostnad viltgjerde27518
Anleggskostnad totalt225008

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante1029.0022432.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante617.401963.33Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter900.0018000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.141071.88Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.6012600.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa7.20444.60Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.0888.56Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1029.0092610.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante102.909261.00Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa1.08172.26Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1080.001339.20Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter624.0013104.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter624.00748.80Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter624.0013104.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter624.00561.60Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21800 kg900 kg900 kg25 %
35400 kg2700 kg2700 kg75 %
45400 kg2700 kg2700 kg75 %
55400 kg2700 kg2700 kg75 %
67200 kg3600 kg3600 kg100 %
77200 kg3600 kg3600 kg100 %
812240 kg6120 kg6120 kg170 %
912240 kg6120 kg6120 kg170 %
1012240 kg6120 kg6120 kg170 %
1112240 kg6120 kg6120 kg170 %
1212240 kg6120 kg6120 kg170 %
137200 kg3600 kg3600 kg100 %
147200 kg3600 kg3600 kg100 %
157200 kg3600 kg3600 kg100 %
167200 kg3600 kg3600 kg100 %
175400 kg2700 kg2700 kg75 %
185400 kg2700 kg2700 kg75 %
195400 kg2700 kg2700 kg75 %
205400 kg2700 kg2700 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2900 kgkr 6300kr 18000kr 24300
32700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
42700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
52700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
63600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
73600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
86120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
96120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
106120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
116120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
126120 kgkr 42840kr 122400kr 165240
133600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
143600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
153600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
163600 kgkr 25200kr 72000kr 97200
172700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
182700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
192700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
202700 kgkr 18900kr 54000kr 72900
Sum72000 kgkr 504000kr 1440000kr 1944000
Gjennomsnitt3600 kgkr 25200kr 72000kr 97200

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
145002007020598-58452036
20762326737020598-58417330
302286980197020598-58437922
402286980197020598-58437922
502286980197020598-58437922
6030492106927020598-58448218
7030492106927020598-58448218
8051836181767020598-58477046
9051836181767020598-58477046
10051836181767020598-58477046
11051836181767020598-58477046
12051836181767020598-58477046
13030492106927020598-58448218
14030492106927020598-58448218
15030492106927020598-58448218
16030492106927020598-58448218
1702286980197020598-58437922
1802286980197020598-58437922
1902286980197020598-58437922
2002286980197020598-58437922
SUM4500260983821383814040011960-116801009358
Gjennomsnitt225030492106927020598-58450468

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
122500806480856800004500238724
202063288085680216003150450020729
305388288085680396009450450032154
405388288085680396009450450032154
505388288085680396009450450032154
6053882880856807020012600450038364
7053882880856807020012600450038364
8053882880856807020021420450047184
9053882880856807020021420450047184
10053882880856807020021420450047184
11053882880856809720021420450049884
12053882880856809720021420450049884
13053882880856809720012600450041064
14053882880856809720012600450041064
15053882880856809720012600450041064
16053882880856809720012600450041064
1705388288085680828009450450036474
1805388288085680828009450450036474
1905388288085680828009450450036474
2005388288085680828009450450036474
Sum22500899048612001713600140580025200090003984118
Gjennomsnitt1125049523060856807029012600450049206

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året43
Feltarbeid 3. året79
Feltarbeid 4. året79
Feltarbeid 5. året79
Feltarbeid 6. året140
Feltarbeid 7. året140
Feltarbeid 8. året140
Feltarbeid 9. året140
Feltarbeid 10. året140
Feltarbeid 11. året194
Feltarbeid 12. året194
Feltarbeid 13. året194
Feltarbeid 14. året194
Feltarbeid 15. året194
Feltarbeid 16. året194
Feltarbeid 17. året166
Feltarbeid 18. året166
Feltarbeid 19. året166
Feltarbeid 20. året166
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m154
Arbeid med vatningsanlegg36
Traktortimar ved planting14
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde57
Strekking av gjerde, viltgjerde 36
Festing av krampar, viltgjerde6
Strekking topptråd, viltgjerde21

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
218
354
454
554
672
772
8122
9122
10122
11122
12122
1372
1472
1572
1672
1754
1854
1954
2054


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.361.820

Fordelt på 2812 timar feltarbeid og 1440 timar hausting i bæreåra vert det kr 556 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 15 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7034 648 6386 0 0 8568 -2182 9000 -11182
2 24300 17330 2351 39279 5310 797 8568 29915 9000 20915
3 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
4 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
5 72900 37922 5676 105146 13410 2012 8568 94566 9000 85566
6 97200 48218 5676 139742 19620 2943 8568 128231 9000 119231
7 97200 48218 5676 139742 19620 2943 8568 128231 9000 119231
8 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
9 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
10 165240 77046 5676 236610 28440 4266 8568 223776 9000 214776
11 165240 77046 5676 236610 31140 4671 8568 223371 9000 214371
12 165240 77046 5676 236610 31140 4671 8568 223371 9000 214371
13 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
14 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
15 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
16 97200 48218 5676 139742 22320 3348 8568 127826 9000 118826
17 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
18 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
19 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
20 72900 37922 5676 105146 17730 2660 8568 93918 9000 84918
Sum 1944000 964356 105168 2803188 392580 58887 171360 2572941 180000 2392941
Gjennomsnitt 97200 48218 5258 140159 19629 2944 8568 128647 9000 119647

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 15 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 35.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn