Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:14.05.2013
Kommune:VOSS Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:16.9 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3756 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:BUSKERUD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 2500.00 kr per daa-1500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt183100
Manuelt arbeid felt183100
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt27040
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon5000
Arbeid og admin totalt215140
Varekostnad totalt458122
Varekostnad felt458122
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt673262

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante3756.0015024.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante2253.607166.45Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel7.833912.50Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.002500.00daa16.9042250.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa33.802087.15Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa15.212426.00Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa338.006320.60Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa211.25756.28Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa5070.006286.80Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante3756.00338040.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante375.6033804.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
34943 kg4943 kg0 kg45 %
44943 kg4943 kg0 kg45 %
54943 kg4943 kg0 kg45 %
612084 kg12084 kg0 kg110 %
712084 kg12084 kg0 kg110 %
812084 kg12084 kg0 kg110 %
912084 kg12084 kg0 kg110 %
1012084 kg12084 kg0 kg110 %
1115379 kg15379 kg0 kg140 %
1215379 kg15379 kg0 kg140 %
1315379 kg15379 kg0 kg140 %
1415379 kg15379 kg0 kg140 %
1515379 kg15379 kg0 kg140 %
1615379 kg15379 kg0 kg140 %
1713182 kg13182 kg0 kg120 %
1813182 kg13182 kg0 kg120 %
1913182 kg13182 kg0 kg120 %
2013182 kg13182 kg0 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
34943 kgkr 123575kr 0kr 123575
44943 kgkr 123575kr 0kr 123575
54943 kgkr 123575kr 0kr 123575
612084 kgkr 302100kr 0kr 302100
712084 kgkr 302100kr 0kr 302100
812084 kgkr 302100kr 0kr 302100
912084 kgkr 302100kr 0kr 302100
1012084 kgkr 302100kr 0kr 302100
1115379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1215379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1315379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1415379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1515379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1615379 kgkr 384475kr 0kr 384475
1713182 kgkr 329550kr 0kr 329550
1813182 kgkr 329550kr 0kr 329550
1913182 kgkr 329550kr 0kr 329550
2013182 kgkr 329550kr 0kr 329550
Sum220251 kgkr 5506275kr 0kr 5506275
Gjennomsnitt11013 kgkr 275314kr 0kr 275314

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11346520329552805-1268169144
200329552805-126834492
3041867329552805-126876359
4041867329552805-126876359
5041867329552805-126876359
60102351329552805-1268136843
70102351329552805-1268136843
80102351329552805-1268136843
90102351329552805-1268136843
100102351329552805-1268136843
110130260329552805-1268164752
120130260329552805-1268164752
130130260329552805-1268164752
140130260329552805-1268164752
150130260329552805-1268164752
160130260329552805-1268164752
170111652329552805-1268146144
180111652329552805-1268146144
190111652329552805-1268146144
200111652329552805-1268146144
SUM134652186552465910056100-253602690016
Gjennomsnitt673393276329552805-1268134501

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
167326202535118340222000013465730667
201238713521183402220338000013465102410
3060671352118340222662013097502965813465229542
4060671352118340222662013097502965813465229542
5060671352118340222662013097502965813465229542
60606713521183402221447513097507250413465280243
70606713521183402221447513097507250413465280243
80606713521183402221447513097507250413465280243
90606713521183402221447513097507250413465280243
100606713521183402221447513097507250413465280243
110606713521183402221810013097509227413465303638
120606713521183402221810013097509227413465303638
130606713521183402221810013097509227413465303638
140606713521183402221810013097509227413465303638
150606713521183402221810013097509227413465303638
160606713521183402221810013097509227413465303638
170606713521183402221568313097507909213465288039
180606713521183402221568313097507909213465288039
190606713521183402221568313097507909213465288039
200606713521183402221568313097507909213465288039
Sum67326212159128223236608044402635702391350013215062693055896906
Gjennomsnitt33663608014111183402221317911956806607513465294845

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
311835437
411835437
511835437
6118313292
7118313292
8118313292
9118313292
10118313292
11118316917
12118316917
13118316917
14118316917
15118316917
16118316917
17118314500
18118314500
19118314500
20118314500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året135
Feltarbeid 3. året524
Feltarbeid 4. året524
Feltarbeid 5. året524
Feltarbeid 6. året524
Feltarbeid 7. året524
Feltarbeid 8. året524
Feltarbeid 9. året524
Feltarbeid 10. året524
Feltarbeid 11. året524
Feltarbeid 12. året524
Feltarbeid 13. året524
Feltarbeid 14. året524
Feltarbeid 15. året524
Feltarbeid 16. året524
Feltarbeid 17. året524
Feltarbeid 18. året524
Feltarbeid 19. året524
Feltarbeid 20. året524
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m563
Arbeid med vatningsanlegg169
Traktortimar ved planting68
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
3198
4198
5198
6483
7483
8483
9483
10483
11615
12615
13615
14615
15615
16615
17527
18527
19527
20527


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.012.241

Fordelt på 9565 timar feltarbeid og 8810 timar hausting i bæreåra vert det kr 327 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 34492 3718 30774 0 0 40222 -9448 26930 -36378
2 0 34492 14922 19570 33800 16900 40222 -37552 26930 -64482
3 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
4 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
5 123575 76359 15222 184712 160633 80317 40222 64173 26930 37243
6 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
7 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
8 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
9 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
10 302100 136843 23077 415866 203479 101740 40222 273904 26930 246974
11 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
12 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
13 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
14 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
15 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
16 384475 164752 26702 522525 223249 111625 40222 370679 26930 343749
17 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
18 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
19 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
20 329550 146144 24285 451409 210067 105034 40222 306153 26930 279223
Sum 5506275 2555364 437044 7624595 3712856 1856428 804440 4963727 538600 4425127
Gjennomsnitt 275314 127768 21852 381230 185643 92821 40222 248186 26930 221256

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 14.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn