Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.06.2019
Kommune:Larvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:1.1 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:750 stk   
Avling per dekar:1860 kgAndel direktesal:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 75.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:2.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4800.00 kr per daa800.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 7.50 kr per meter1.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 33.00 kr per stk-20.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt10780
Manuelt arbeid felt10780
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt13200
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt30980
Varekostnad totalt31452
Varekostnad felt31452
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt62432

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter741.60815.76Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.3931.57Anleggskostnad
Dryppvatning1.004800.00daa1.105280.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.11204.60Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.2863.25Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.007.50rekkjemeter360.002700.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante750.0012000.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3033.00rekkjemeter108.003564.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter108.005292.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter2628.00946.08Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22093 kg1883 kg209 kg
32093 kg1883 kg209 kg
42093 kg1883 kg209 kg
52093 kg1883 kg209 kg
62093 kg1883 kg209 kg
72093 kg1883 kg209 kg
82093 kg1883 kg209 kg
92093 kg1883 kg209 kg
102093 kg1883 kg209 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
31883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
41883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
51883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
61883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
71883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
81883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
91883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
101883 kgkr 141225kr 18810kr 160035
Sum16947 kgkr 1271025kr 169290kr 1440315
Gjennomsnitt1695 kgkr 127103kr 16929kr 144032

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1218510146318700-33823163
2041801463187-494-1695-3383303
3041801463187-494-1695-3383303
4041801463187-494-1695-3383303
5041801463187-494-1695-3383303
6041801463187-494-1695-3383303
7041801463187-494-1695-3383303
8041801463187-494-1695-3383303
9041801463187-494-1695-3383303
10041801463187-494-1695-3383303
SUM2185137620146301870-4446-15255-338052890
Gjennomsnitt218537621463187-445-1526-3385289

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16243200790000040662917
2021799679562573862559404578440687149
3021799679562573862559404578440687149
4021799679562573862559404578440687149
5021799679562573862559404578440687149
6021799679562573862559404578440687149
7021799679562573862559404578440687149
8021799679562573862559404578440687149
9021799679562573862559404578440687149
10021799679562573862559404578440687149
Sum6243219615861788506256647423034404120594058847255
Gjennomsnitt624319618679506366472303404120640684726

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
241863200
341863200
441863200
541863200
641863200
741863200
841863200
941863200
1041863200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året73
Feltarbeid 3. året73
Feltarbeid 4. året73
Feltarbeid 5. året73
Feltarbeid 6. året73
Feltarbeid 7. året73
Feltarbeid 8. året73
Feltarbeid 9. året73
Feltarbeid 10. året73
Arbeid med vatningsanlegg9
Traktortimar ved planting17
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m23

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2262
3262
4262
5262
6262
7262
8262
9262
10262


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.288.353

Fordelt på 658 timar feltarbeid og 2355 timar hausting i bæreåra vert det kr 428 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1312 79 1233 0 0 0 1233 4058 -2825
2 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
3 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
4 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
5 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
6 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
7 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
8 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
9 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
10 160035 3303 9740 153598 71378 35689 5625 112284 4058 108226
Sum 1440315 31039 87737 1383617 642403 321202 50625 1011791 40580 971211
Gjennomsnitt 144032 3104 8774 138362 64240 32120 5063 101179 4058 97121

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 97.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 71.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn