Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:02.06.2019
Kommune:Luster Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:10.8 daa Totalareal gard:73 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2700 stk   
Avling per dekar:1800 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 7.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt89775
Manuelt arbeid felt89775
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt17280
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt110555
Varekostnad totalt500009
Varekostnad felt500009
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt610564

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante2700.00243000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante270.0024300.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2700.0010800.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje40.003760.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel430.0024080.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2700.0025380.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje40.002040.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10800.0011880.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1620.005151.60Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante5400.002160.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje160.00856.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje120.003000.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2700.0054000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.603302.08Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa21.601512.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.8037800.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa3240.004212.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1080.003240.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante27000.0013500.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel451.0022099.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante10800.003888.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22916 kg1750 kg1166 kg15 %
37776 kg4666 kg3110 kg40 %
412636 kg7582 kg5054 kg65 %
517496 kg10498 kg6998 kg90 %
620412 kg12247 kg8165 kg105 %
722356 kg13414 kg8942 kg115 %
823328 kg13997 kg9331 kg120 %
924300 kg14580 kg9720 kg125 %
1025272 kg15163 kg10109 kg130 %
1126244 kg15746 kg10498 kg135 %
1227216 kg16330 kg10886 kg140 %
1328188 kg16913 kg11275 kg145 %
1428188 kg16913 kg11275 kg145 %
1526633 kg15980 kg10653 kg137 %
1624689 kg14813 kg9876 kg127 %
1722745 kg13647 kg9098 kg117 %
1818274 kg10964 kg7309 kg94 %
1915552 kg9331 kg6221 kg80 %
2014580 kg8748 kg5832 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21750 kgkr 21875kr 8162kr 30037
34666 kgkr 58325kr 21770kr 80095
47582 kgkr 94775kr 35378kr 130153
510498 kgkr 131225kr 48986kr 180211
612247 kgkr 153088kr 57155kr 210243
713414 kgkr 167675kr 62594kr 230269
813997 kgkr 174963kr 65317kr 240280
914580 kgkr 182250kr 68040kr 250290
1015163 kgkr 189538kr 70763kr 260301
1115746 kgkr 196825kr 73486kr 270311
1216330 kgkr 204125kr 76202kr 280327
1316913 kgkr 211413kr 78925kr 290338
1416913 kgkr 211413kr 78925kr 290338
1515980 kgkr 199750kr 74571kr 274321
1614813 kgkr 185163kr 69132kr 254295
1713647 kgkr 170588kr 63686kr 234274
1810964 kgkr 137050kr 51163kr 188213
199331 kgkr 116638kr 43547kr 160185
208748 kgkr 109350kr 40824kr 150174
Sum233282 kgkr 2916025kr 1088626kr 4004651
Gjennomsnitt11664 kgkr 145801kr 54431kr 200233

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1305282002106001793-1865-85-888325297
2014823346321060178201793-1865-85-88856121
3039521923721060178201793-1865-85-88886593
40642201501021060178201793-1865-85-888117065
50889182078421060178201793-1865-85-888147537
601037322425021060178201793-1865-85-888165817
701136172655821060178201793-1865-85-888178010
801185552771321060178201793-1865-85-888184103
901234932886821060178201793-1865-85-888190196
1001284313002421060178201793-1865-85-888196290
1101333693117921060178201793-1865-85-888202383
1201383153233121060178201793-1865-85-888208481
1301432533348721060178201793-1865-85-888214575
1401432533348721060178201793-1865-85-888214575
1501353513163921060178201793-1865-85-888204825
1601254662933221060178201793-1865-85-888192633
1701155902702121060178201793-1865-85-888180446
180928652170821060178201793-1865-85-888152408
190790341847621060178201793-1865-85-888135345
200740961732121060178201793-1865-85-888129252
SUM305282197590246188842120033858035860-37300-1700-177603481952
Gjennomsnitt15264987952309421060169291793-1865-85-888174098

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16105640021602570400007632646060
207963270021602570401701005103763268272
3079632700216025704034020013608763293787
40796327002160257040340200221137632102292
50796327002160257040472500306187632124027
60796327002160257040567000357217632138580
70796327002160257040567000391237632141982
80796327002160257040567000408247632143683
90796327002160257040567000425257632145384
100796327002160257040604800442267632150865
110796327002160257040661500459277632158236
120796327002160257040661500476287632159937
130796327002160257040661500493297632161638
140796327002160257040661500493297632161638
150796327002160257040661500466087632158917
160796327002160257040661500432067632155515
170796327002160257040737100398047632159673
180796327002160257040737100319807632151848
190796327002160257040737100272167632147085
200796327002160257040737100255157632145384
Sum61056415129451300432005140800111132006804021526413314800
Gjennomsnitt30528756525652160257040555660340207632165740

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året97
Feltarbeid 3. året194
Feltarbeid 4. året194
Feltarbeid 5. året270
Feltarbeid 6. året324
Feltarbeid 7. året324
Feltarbeid 8. året324
Feltarbeid 9. året324
Feltarbeid 10. året346
Feltarbeid 11. året378
Feltarbeid 12. året378
Feltarbeid 13. året378
Feltarbeid 14. året378
Feltarbeid 15. året378
Feltarbeid 16. året378
Feltarbeid 17. året421
Feltarbeid 18. året421
Feltarbeid 19. året421
Feltarbeid 20. året421
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m405
Arbeid med vatningsanlegg108
Traktortimar ved planting43
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
229
378
4126
5175
6204
7224
8233
9243
10253
11262
12272
13282
14282
15266
16247
17227
18183
19156
20146


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 5.963.524

Fordelt på 6350 timar feltarbeid og 3888 timar hausting i bæreåra vert det kr 582 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 20015 2160 17855 0 0 25704 -7849 15264 -23113
2 30037 56121 12823 73335 22113 11057 25704 36575 15264 21311
3 80095 86593 12823 153865 47628 23814 25704 104347 15264 89083
4 130153 117065 12823 234395 56133 28067 25704 180625 15264 165361
5 180211 147537 12823 314925 77868 38934 25704 250287 15264 235023
6 210243 165817 12823 363237 92421 46211 25704 291322 15264 276058
7 230269 178010 12823 395456 95823 47912 25704 321841 15264 306577
8 240280 184103 12823 411560 97524 48762 25704 337094 15264 321830
9 250290 190196 12823 427663 99225 49613 25704 352347 15264 337083
10 260301 196290 12823 443768 104706 52353 25704 365711 15264 350447
11 270311 202383 12823 459871 112077 56039 25704 378129 15264 362865
12 280327 208481 12823 475985 113778 56889 25704 393392 15264 378128
13 290338 214575 12823 492090 115479 57740 25704 408646 15264 393382
14 290338 214575 12823 492090 115479 57740 25704 408646 15264 393382
15 274321 204825 12823 466323 112758 56379 25704 384240 15264 368976
16 254295 192633 12823 434105 109356 54678 25704 353723 15264 338459
17 234274 180446 12823 401897 113514 56757 25704 319436 15264 304172
18 188213 152408 12823 327798 105690 52845 25704 249249 15264 233985
19 160185 135345 12823 282707 100926 50463 25704 206540 15264 191276
20 150174 129252 12823 266603 99225 49613 25704 191287 15264 176023
Sum 4004651 3176670 245794 6935527 1791722 895861 514080 5525586 305280 5220306
Gjennomsnitt 200233 158834 12290 346776 89586 44793 25704 276279 15264 261015

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 35.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn