Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:02.06.2019
Kommune:Luster Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:10.8 daa Totalareal gard:73 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2700 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 7.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt89775
Manuelt arbeid felt89775
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt17280
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt110555
Varekostnad totalt500009
Varekostnad felt500009
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt610564

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante270.0024300.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante2700.00243000.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2700.0010800.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje40.003760.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel430.0024080.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2700.0025380.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje40.002040.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10800.0011880.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1620.005151.60Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante5400.002160.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje160.00856.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje120.003000.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2700.0054000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.603302.08Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa21.601512.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.8037800.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa3240.004212.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1080.003240.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante27000.0013500.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel451.0022099.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante10800.003888.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21944 kg1166 kg778 kg15 %
35184 kg3110 kg2074 kg40 %
48424 kg5054 kg3370 kg65 %
511664 kg6998 kg4666 kg90 %
613608 kg8165 kg5443 kg105 %
714904 kg8942 kg5962 kg115 %
815552 kg9331 kg6221 kg120 %
916200 kg9720 kg6480 kg125 %
1016848 kg10109 kg6739 kg130 %
1117496 kg10498 kg6998 kg135 %
1218144 kg10886 kg7258 kg140 %
1318792 kg11275 kg7517 kg145 %
1418792 kg11275 kg7517 kg145 %
1517755 kg10653 kg7102 kg137 %
1616459 kg9876 kg6584 kg127 %
1715163 kg9098 kg6065 kg117 %
1812182 kg7309 kg4873 kg94 %
1910368 kg6221 kg4147 kg80 %
209720 kg5832 kg3888 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21166 kgkr 14575kr 5446kr 20021
33110 kgkr 38875kr 14518kr 53393
45054 kgkr 63175kr 23590kr 86765
56998 kgkr 87475kr 32662kr 120137
68165 kgkr 102063kr 38101kr 140164
78942 kgkr 111775kr 41734kr 153509
89331 kgkr 116638kr 43547kr 160185
99720 kgkr 121500kr 45360kr 166860
1010109 kgkr 126363kr 47173kr 173536
1110498 kgkr 131225kr 48986kr 180211
1210886 kgkr 136075kr 50806kr 186881
1311275 kgkr 140938kr 52619kr 193557
1411275 kgkr 140938kr 52619kr 193557
1510653 kgkr 133163kr 49714kr 182877
169876 kgkr 123450kr 46088kr 169538
179098 kgkr 113725kr 42455kr 156180
187309 kgkr 91363kr 34111kr 125474
196221 kgkr 77763kr 29029kr 106792
205832 kgkr 72900kr 27216kr 100116
Sum155518 kgkr 1943975kr 725774kr 2669749
Gjennomsnitt7776 kgkr 97199kr 36289kr 133487

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1305282002106001793-1865-85-888325297
209876231121060178201793-1865-85-88850022
3026342616021060178201793-1865-85-88870337
40428071000921060178201793-1865-85-88890651
50592731385821060178201793-1865-85-888110966
60691581616621060178201793-1865-85-888123159
70757391770721060178201793-1865-85-888131281
80790341847621060178201793-1865-85-888135345
90823281924621060178201793-1865-85-888139409
100856232001521060178201793-1865-85-888143473
110889182078421060178201793-1865-85-888147537
120922042155621060178201793-1865-85-888151595
130954992232521060178201793-1865-85-888155659
140954992232521060178201793-1865-85-888155659
150902312109321060178201793-1865-85-888149159
160836501955421060178201793-1865-85-888141039
170770601801321060178201793-1865-85-888132908
180619071447321060178201793-1865-85-888114215
190526921231721060178201793-1865-85-888102844
200493971154721060178201793-1865-85-88898779
SUM305282131723730793542120033858035860-37300-1700-177602669334
Gjennomsnitt15264658621539721060169291793-1865-85-888133467

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16105640021602570400007632646060
207963270021602570401701003402763266571
307963270021602570403402009072763289251
4079632700216025704034020014742763294921
50796327002160257040472500204127632113821
60796327002160257040567000238147632126673
70796327002160257040567000260827632128941
80796327002160257040567000272167632130075
90796327002160257040567000283507632131209
100796327002160257040604800294847632136123
110796327002160257040661500306187632142927
120796327002160257040661500317527632144061
130796327002160257040661500328867632145195
140796327002160257040661500328867632145195
150796327002160257040661500310717632143380
160796327002160257040661500288037632141112
170796327002160257040737100265357632146404
180796327002160257040737100213197632141187
190796327002160257040737100181447632138013
200796327002160257040737100170107632136879
Sum61056415129451300432005140800111132004535981526413087997
Gjennomsnitt30528756525652160257040555660226807632154400

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året97
Feltarbeid 3. året194
Feltarbeid 4. året194
Feltarbeid 5. året270
Feltarbeid 6. året324
Feltarbeid 7. året324
Feltarbeid 8. året324
Feltarbeid 9. året324
Feltarbeid 10. året346
Feltarbeid 11. året378
Feltarbeid 12. året378
Feltarbeid 13. året378
Feltarbeid 14. året378
Feltarbeid 15. året378
Feltarbeid 16. året378
Feltarbeid 17. året421
Feltarbeid 18. året421
Feltarbeid 19. året421
Feltarbeid 20. året421
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m405
Arbeid med vatningsanlegg108
Traktortimar ved planting43
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
219
352
484
5117
6136
7149
8156
9162
10168
11175
12181
13188
14188
15178
16165
17152
18122
19104
2097


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.816.004

Fordelt på 6350 timar feltarbeid og 2592 timar hausting i bæreåra vert det kr 427 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 20015 2160 17855 0 0 25704 -7849 15264 -23113
2 20021 50022 12823 57220 20412 10206 25704 21310 15264 6046
3 53393 70337 12823 110907 43092 21546 25704 63657 15264 48393
4 86765 90651 12823 164593 48762 24381 25704 114508 15264 99244
5 120137 110966 12823 218280 67662 33831 25704 158745 15264 143481
6 140164 123159 12823 250500 80514 40257 25704 184539 15264 169275
7 153509 131281 12823 271967 82782 41391 25704 204872 15264 189608
8 160185 135345 12823 282707 83916 41958 25704 215045 15264 199781
9 166860 139409 12823 293446 85050 42525 25704 225217 15264 209953
10 173536 143473 12823 304186 89964 44982 25704 233500 15264 218236
11 180211 147537 12823 314925 96768 48384 25704 240837 15264 225573
12 186881 151595 12823 325653 97902 48951 25704 250998 15264 235734
13 193557 155659 12823 336393 99036 49518 25704 261171 15264 245907
14 193557 155659 12823 336393 99036 49518 25704 261171 15264 245907
15 182877 149159 12823 319213 97221 48611 25704 244898 15264 229634
16 169538 141039 12823 297754 94953 47477 25704 224574 15264 209310
17 156180 132908 12823 276265 100245 50123 25704 200439 15264 185175
18 125474 114215 12823 226866 95029 47514 25704 153647 15264 138383
19 106792 102844 12823 196813 91854 45927 25704 125182 15264 109918
20 100116 98779 12823 186072 90720 45360 25704 115008 15264 99744
Sum 2669749 2364052 245794 4788007 1564918 782459 514080 3491468 305280 3186188
Gjennomsnitt 133487 118203 12290 239400 78246 39123 25704 174573 15264 159309

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn