Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:15.05.2019
Kommune:Stryn Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:18.1 daa Totalareal gard:52 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:4525 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt163653
Manuelt arbeid felt150456
Manuelt arbeid viltgjerde13196
Traktorarbeide felt28960
Traktorarbeide viltgjerde12982
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt209095
Varekostnad totalt767029
Varekostnad felt742245
Varekostnad viltgjerde24784
Anleggskostnad totalt976124

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante4525.0018100.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante4525.0098645.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante2715.008633.70Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter4500.0090000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel9.434713.54Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa18.1063350.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa36.202235.35Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa5.43445.26Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante4525.00407250.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante452.5040725.00Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa5.43866.09Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa5430.006733.20Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter562.0011802.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter562.00674.40Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter562.0011802.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter562.00505.80Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
29050 kg8145 kg905 kg25 %
327150 kg24435 kg2715 kg75 %
427150 kg24435 kg2715 kg75 %
527150 kg24435 kg2715 kg75 %
636200 kg32580 kg3620 kg100 %
736200 kg32580 kg3620 kg100 %
861540 kg55386 kg6154 kg170 %
961540 kg55386 kg6154 kg170 %
1061540 kg55386 kg6154 kg170 %
1161540 kg55386 kg6154 kg170 %
1261540 kg55386 kg6154 kg170 %
1336200 kg32580 kg3620 kg100 %
1436200 kg32580 kg3620 kg100 %
1536200 kg32580 kg3620 kg100 %
1636200 kg32580 kg3620 kg100 %
1727150 kg24435 kg2715 kg75 %
1827150 kg24435 kg2715 kg75 %
1927150 kg24435 kg2715 kg75 %
2027150 kg24435 kg2715 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
28145 kgkr 57015kr 2217.25kr 59232
324435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
424435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
524435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
632580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
732580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
855386 kgkr 387702kr 15077.3kr 402779
955386 kgkr 387702kr 15077.3kr 402779
1055386 kgkr 387702kr 15077.3kr 402779
1155386 kgkr 387702kr 15077.3kr 402779
1255386 kgkr 387702kr 15077.3kr 402779
1332580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
1432580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
1532580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
1632580 kgkr 228060kr 8869kr 236929
1724435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
1824435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
1924435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
2024435 kgkr 171045kr 6651.75kr 177697
Sum651600 kgkr 4561200kr 177380kr 4738580
Gjennomsnitt32580 kgkr 228060kr 8869kr 236929

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
119522500352953005-2088231437
20689882688352953005-2088107888
302069648064352953005-2088251240
402069648064352953005-2088251240
502069648064352953005-2088251240
6027595310751352953005-2088322916
7027595310751352953005-2088322916
8046911918277352953005-2088523608
9046911918277352953005-2088523608
10046911918277352953005-2088523608
11046911918277352953005-2088523608
12046911918277352953005-2088523608
13027595310751352953005-2088322916
14027595310751352953005-2088322916
15027595310751352953005-2088322916
16027595310751352953005-2088322916
1702069648064352953005-2088251240
1802069648064352953005-2088251240
1902069648064352953005-2088251240
2002069648064352953005-2088251240
SUM195225551904921502770590060100-417606653541
Gjennomsnitt976127595210751352953005-2088332677

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1976124032583620430780000195221045603
2010372144836204307803801001583819522131888
3027090144836204307806968504751319522211956
4027090144836204307806968504751319522211956
5027090144836204307806968504751319522211956
60270901448362043078012353306335019522281641
70270901448362043078012353306335019522281641
802709014483620430780123533010769519522325986
902709014483620430780123533010769519522325986
1002709014483620430780123533010769519522325986
1102709014483620430780171045010769519522373498
1202709014483620430780171045010769519522373498
130270901448362043078017104506335019522329153
140270901448362043078017104506335019522329153
150270901448362043078017104506335019522329153
160270901448362043078017104506335019522329153
170270901448362043078014570504751319522287976
180270901448362043078014570504751319522287976
190270901448362043078014570504751319522287976
200270901448362043078014570504751319522287976
Sum976124497989307707240086156002473818012670003904506570110
Gjennomsnitt48806248991539362043078012369106335019522328506

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året217
Feltarbeid 3. året398
Feltarbeid 4. året398
Feltarbeid 5. året398
Feltarbeid 6. året706
Feltarbeid 7. året706
Feltarbeid 8. året706
Feltarbeid 9. året706
Feltarbeid 10. året706
Feltarbeid 11. året977
Feltarbeid 12. året977
Feltarbeid 13. året977
Feltarbeid 14. året977
Feltarbeid 15. året977
Feltarbeid 16. året977
Feltarbeid 17. året833
Feltarbeid 18. året833
Feltarbeid 19. året833
Feltarbeid 20. året833
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m679
Arbeid med vatningsanlegg181
Traktortimar ved planting72
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde52
Strekking av gjerde, viltgjerde 32
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde19

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
291
3272
4272
5272
6362
7362
8615
9615
10615
11615
12615
13362
14362
15362
16362
17272
18272
19272
20272


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 8.562.828

Fordelt på 14136 timar feltarbeid og 7240 timar hausting i bæreåra vert det kr 401 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 36212 6878 29334 0 0 43078 -13744 39045 -52789
2 59232 107888 15440 151680 53848 26924 43078 81678 39045 42633
3 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
4 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
5 177697 251240 32158 396779 117198 58599 43078 295102 39045 256057
6 236929 322916 32158 527687 186883 93441 43078 391168 39045 352123
7 236929 322916 32158 527687 186883 93441 43078 391168 39045 352123
8 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
9 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
10 402779 523608 32158 894229 231228 115614 43078 735538 39045 696493
11 402779 523608 32158 894229 278740 139370 43078 711781 39045 672736
12 402779 523608 32158 894229 278740 139370 43078 711781 39045 672736
13 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
14 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
15 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
16 236929 322916 32158 527687 234395 117198 43078 367412 39045 328367
17 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
18 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
19 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
20 177697 251240 32158 396779 193218 96609 43078 257092 39045 218047
Sum 4738580 6458316 601159 10595737 3740818 1870409 861560 7863768 780900 7082868
Gjennomsnitt 236929 322916 30058 529787 187041 93520 43078 393188 39045 354143

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn