Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:12.05.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1238 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA / Coop Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk0.95 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk33.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 79.40 kr per stk23.40 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk3.20 kr
Jordanker 49.00 kr per stk-2.00 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk0.04 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-2.14 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.59 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk10.00 kr
Vatningsanlegg 8736.00 kr per daa5236.00 kr
Roundup 49.60 kr per liter-32.40 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 180.00 kr per kg20.50 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg0.65 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 85.00 kr per stk36.00 kr
Oppbindingsklips 0.30 kr per stk-0.06 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 6-5-20 4.53 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-5.14 kr
Urea 6.72 kr per kg2.69 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg12.74 kr
Scala 832.00 kr per liter242.00 kr
Dimilin SC-48 1950.00 kr per liter0.00 kr
Calypso 3156.00 kr per liter386.00 kr
Delan 958.40 kr per kg366.40 kr
Topsin 890.00 kr per kg218.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-32.40 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg3.69 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg20.50 kr
Venteår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pirimor 950.00 kr per liter0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39900
Manuelt arbeid felt39900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt49640
Varekostnad totalt224459
Varekostnad felt224459
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt274099

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante1238.006128.10Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00127.00planterekkje18.002286.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0079.40eigen_formel176.6714027.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante1238.0015598.80Anleggskostnad
Jordanker2.0049.00planterekkje18.00882.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.14rekkjemeter4456.005079.84Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.04plante742.80772.51Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.99plante2476.002451.24Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje72.00385.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje54.001998.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.981492.36Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0022.00totalt4.0088.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.008736.00daa3.9034070.40Anleggskostnad
Roundup0.3049.60daa1.1758.03Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0085.00plante1238.00105230.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1085.00plante123.8010523.00Anleggskostnad
Nordox0.90180.00daa3.51631.80Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.89daa1170.002211.30Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0085.00eigen_formel186.6715866.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.30plante4952.001485.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21950 kg1755 kg195 kg25 %
35850 kg5265 kg585 kg75 %
45850 kg5265 kg585 kg75 %
55850 kg5265 kg585 kg75 %
67799 kg7019 kg780 kg100 %
77799 kg7019 kg780 kg100 %
813259 kg11933 kg1326 kg170 %
913259 kg11933 kg1326 kg170 %
1013259 kg11933 kg1326 kg170 %
1113259 kg11933 kg1326 kg170 %
1213259 kg11933 kg1326 kg170 %
137799 kg7019 kg780 kg100 %
147799 kg7019 kg780 kg100 %
157799 kg7019 kg780 kg100 %
167799 kg7019 kg780 kg100 %
175850 kg5265 kg585 kg75 %
185850 kg5265 kg585 kg75 %
195850 kg5265 kg585 kg75 %
205850 kg5265 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21755 kgkr 19305kr 877.5kr 20183
35265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
45265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
55265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
67019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
77019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
811933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
911933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1011933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1111933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
1211933 kgkr 131263kr 5967kr 137230
137019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
147019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
157019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
167019 kgkr 77209kr 3510kr 80719
175265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
185265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
195265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
205265 kgkr 57915kr 2632.5kr 60548
Sum140389 kgkr 1544279kr 70200kr 1614479
Gjennomsnitt7019 kgkr 77214kr 3510kr 80724

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
182230007604632-63289834
20131105017604632-63221215
303933015037604632-63248437
403933015037604632-63248437
503933015037604632-63248437
605243220057604632-63262041
705243220057604632-63262041
808914034087604632-632100152
908914034087604632-632100152
1008914034087604632-632100152
1108914034087604632-632100152
1208914034087604632-632100152
1305243220057604632-63262041
1405243220057604632-63262041
1505243220057604632-63262041
1605243220057604632-63262041
1703933015037604632-63248437
1803933015037604632-63248437
1903933015037604632-63248437
2003933015037604632-63248437
SUM8223010487124009215208012640-126401323114
Gjennomsnitt41125243620057604632-63266156

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12740990702780928100004797289658
20326531278092810614203413479727990
3067073127809281012284010238479744398
4067073127809281012284010238479744398
5067073127809281017061010238479749175
6067073127809281020473013648479755998
7067073127809281020473013648479755998
8067073127809281020473023203479765553
9067073127809281020473023203479765553
10067073127809281021838023203479766918
11067073127809281023886023203479768965
12067073127809281023886023203479768965
13067073127809281023886013648479759410
14067073127809281023886013648479759410
15067073127809281023886013648479759410
16067073127809281023886013648479759410
17067073127809281026615010238479758730
18067073127809281026615010238479758730
19067073127809281026615010238479758730
20067073127809281026615010238479758730
Sum27409912398566291559918562604012790272981959341376132
Gjennomsnitt1370561993317809281020064013649479768807

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året35
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Feltarbeid 5. året97
Feltarbeid 6. året117
Feltarbeid 7. året117
Feltarbeid 8. året117
Feltarbeid 9. året117
Feltarbeid 10. året125
Feltarbeid 11. året136
Feltarbeid 12. året136
Feltarbeid 13. året136
Feltarbeid 14. året136
Feltarbeid 15. året136
Feltarbeid 16. året136
Feltarbeid 17. året152
Feltarbeid 18. året152
Feltarbeid 19. året152
Feltarbeid 20. året152
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m186
Arbeid med vatningsanlegg39
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
220
359
459
559
678
778
8133
9133
10133
11133
12133
1378
1478
1578
1678
1759
1859
1959
2059


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.235.721

Fordelt på 2293 timar feltarbeid og 1560 timar hausting i bæreåra vert det kr 580 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.