Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:21.01.2019
Kommune:Ulvik Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:59 daa
Rekkjeavstand:2.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1201 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt72398
Manuelt arbeid felt72398
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt83718
Varekostnad totalt221780
Varekostnad felt221780
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305497

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1201.004804.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje114.0010716.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel123.506916.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1201.0011289.40Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje114.005814.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4332.004765.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante720.602291.51Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2402.00960.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje456.002439.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje342.008550.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1083.0021660.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.001498.44Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa2.709450.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.8166.42Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1201.00108090.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante120.1010809.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa2.43387.59Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa810.001004.40Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel181.508893.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4804.001729.44Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21351 kg1216 kg135 kg25 %
34053 kg3647 kg405 kg75 %
44053 kg3647 kg405 kg75 %
54053 kg3647 kg405 kg75 %
65404 kg4863 kg540 kg100 %
75404 kg4863 kg540 kg100 %
89186 kg8268 kg919 kg170 %
99186 kg8268 kg919 kg170 %
109186 kg8268 kg919 kg170 %
119186 kg8268 kg919 kg170 %
129186 kg8268 kg919 kg170 %
135404 kg4863 kg540 kg100 %
145404 kg4863 kg540 kg100 %
155404 kg4863 kg540 kg100 %
165404 kg4863 kg540 kg100 %
174053 kg3647 kg405 kg75 %
184053 kg3647 kg405 kg75 %
194053 kg3647 kg405 kg75 %
204053 kg3647 kg405 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21216 kgkr 13376kr 607.5kr 13984
33647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
43647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
53647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
64863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
74863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
88268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
98268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
108268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
118268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
128268 kgkr 90948kr 4135.5kr 95084
134863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
144863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
154863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
164863 kgkr 53493kr 2430kr 55923
173647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
183647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
193647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
203647 kgkr 40117kr 1822.5kr 41940
Sum97263 kgkr 1069893kr 48623kr 1118516
Gjennomsnitt4863 kgkr 53495kr 2431kr 55926

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
191649005269448-27597091
20103004015269448-27516143
303089012035269448-27537535
403089012035269448-27537535
503089012035269448-27537535
604119016045269448-27548236
704119016045269448-27548236
807003027295269448-27578201
907003027295269448-27578201
1007003027295269448-27578201
1107003027295269448-27578201
1207003027295269448-27578201
1304119016045269448-27548236
1404119016045269448-27548236
1504119016045269448-27548236
1604119016045269448-27548236
1703089012035269448-27537535
1803089012035269448-27537535
1903089012035269448-27537535
2003089012035269448-27537535
SUM91649823820320911053808960-55001056400
Gjennomsnitt45824119116055269448-27552820

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13054970486540643000005346318300
20154821654064300851102364534624956
304044216540643001702107093534640691
404044216540643001702107093534640691
504044216540643002364107093534647310
604044216540643002836909457534654403
704044216540643002836909457534654403
8040442165406430028369016076534661021
9040442165406430028369016076534661021
10040442165406430030260016076534662912
11040442165406430033097016076534665749
12040442165406430033097016076534665749
1304044216540643003309709457534659131
1404044216540643003309709457534659131
1504044216540643003309709457534659131
1604044216540643003309709457534659131
1704044216540643003688007093534660549
1804044216540643003688007093534660549
1904044216540643003688007093534660549
2004044216540643003688007093534660549
Sum30549774335459310807128606055603001891331069241375926
Gjennomsnitt152753717230540643002780209457534668796

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året24
Feltarbeid 3. året49
Feltarbeid 4. året49
Feltarbeid 5. året68
Feltarbeid 6. året81
Feltarbeid 7. året81
Feltarbeid 8. året81
Feltarbeid 9. året81
Feltarbeid 10. året86
Feltarbeid 11. året95
Feltarbeid 12. året95
Feltarbeid 13. året95
Feltarbeid 14. året95
Feltarbeid 15. året95
Feltarbeid 16. året95
Feltarbeid 17. året105
Feltarbeid 18. året105
Feltarbeid 19. året105
Feltarbeid 20. året105
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m180
Arbeid med vatningsanlegg27
Traktortimar ved planting11
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
214
341
441
541
654
754
892
992
1092
1192
1292
1354
1454
1554
1654
1741
1841
1941
2041


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.544.153

Fordelt på 1589 timar feltarbeid og 1081 timar hausting i bæreåra vert det kr 578 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5442 1027 4415 0 0 6430 -2015 10692 -12707
2 13984 16143 2305 27822 10875 5437 6430 15954 10692 5262
3 41940 37535 4800 74674 24114 12057 6430 56187 10692 45495
4 41940 37535 4800 74674 24114 12057 6430 56187 10692 45495
5 41940 37535 4800 74674 30734 15367 6430 52877 10692 42185
6 55923 48236 4800 99359 37826 18913 6430 74016 10692 63324
7 55923 48236 4800 99359 37826 18913 6430 74016 10692 63324
8 95084 78201 4800 168484 44444 22222 6430 139832 10692 129140
9 95084 78201 4800 168484 44444 22222 6430 139832 10692 129140
10 95084 78201 4800 168484 46336 23168 6430 138886 10692 128194
11 95084 78201 4800 168484 49173 24586 6430 137468 10692 126776
12 95084 78201 4800 168484 49173 24586 6430 137468 10692 126776
13 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
14 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
15 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
16 55923 48236 4800 99359 42554 21277 6430 71651 10692 60959
17 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
18 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
19 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
20 41940 37535 4800 74674 43972 21986 6430 46258 10692 35566
Sum 1118516 964751 89735 1993531 745163 372582 128606 1492344 213840 1278504
Gjennomsnitt 55926 48238 4487 99677 37258 18629 6430 74617 10692 63925

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn