Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:21.01.2019
Kommune:Ulvik Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:59 daa
Rekkjeavstand:2.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1204 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt72870
Manuelt arbeid felt72870
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt84190
Varekostnad totalt223175
Varekostnad felt223175
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt307365

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1204.004816.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje114.0010716.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel123.506916.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1204.0011317.60Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje114.005814.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4332.004765.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante722.402297.23Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2408.00963.20Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje456.002439.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje342.008550.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1083.0021660.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.001501.56Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa2.709450.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.8166.42Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1204.00108360.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante120.4010836.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa2.43387.59Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa810.001004.40Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel181.508893.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4816.001733.76Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21355 kg1219 kg135 kg25 %
34064 kg3658 kg406 kg75 %
44064 kg3658 kg406 kg75 %
54064 kg3658 kg406 kg75 %
65419 kg4877 kg542 kg100 %
75419 kg4877 kg542 kg100 %
89212 kg8291 kg921 kg170 %
99212 kg8291 kg921 kg170 %
109212 kg8291 kg921 kg170 %
119212 kg8291 kg921 kg170 %
129212 kg8291 kg921 kg170 %
135419 kg4877 kg542 kg100 %
145419 kg4877 kg542 kg100 %
155419 kg4877 kg542 kg100 %
165419 kg4877 kg542 kg100 %
174064 kg3658 kg406 kg75 %
184064 kg3658 kg406 kg75 %
194064 kg3658 kg406 kg75 %
204064 kg3658 kg406 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21219 kgkr 13409kr 607.5kr 14017
33658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
43658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
53658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
64877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
74877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
88291 kgkr 91201kr 4144.5kr 95346
98291 kgkr 91201kr 4144.5kr 95346
108291 kgkr 91201kr 4144.5kr 95346
118291 kgkr 91201kr 4144.5kr 95346
128291 kgkr 91201kr 4144.5kr 95346
134877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
144877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
154877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
164877 kgkr 53647kr 2439kr 56086
173658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
183658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
193658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
203658 kgkr 40238kr 1827kr 42065
Sum97542 kgkr 1072962kr 48753kr 1121715
Gjennomsnitt4877 kgkr 53648kr 2438kr 56086

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
192209005283450-27697666
20103254015283450-27616183
303098312065283450-27637646
403098312065283450-27637646
503098312065283450-27637646
604130816105283450-27648375
704130816105283450-27648375
807022527355283450-27678417
907022527355283450-27678417
1007022527355283450-27678417
1107022527355283450-27678417
1207022527355283450-27678417
1304130816105283450-27648375
1404130816105283450-27648375
1504130816105283450-27648375
1604130816105283450-27648375
1703098312065283450-27637646
1803098312065283450-27637646
1903098312065283450-27637646
2003098312065283450-27637646
SUM92209826179321781056609000-55201059706
Gjennomsnitt46104130916095283450-27652985

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13073650488542644800005379320222
20155321754264480853502371537925044
304055217542644801706907112537940822
404055217542644801706907112537940822
504055217542644802370707112537947460
604055217542644802844909483537954573
704055217542644802844909483537954573
8040552175426448028449016121537961211
9040552175426448028449016121537961211
10040552175426448030345016121537963107
11040552175426448033190016121537965952
12040552175426448033190016121537965952
1304055217542644803319009483537959314
1404055217542644803319009483537959314
1504055217542644803319009483537959314
1604055217542644803319009483537959314
1704055217542644803698307112537960736
1804055217542644803698307112537960736
1904055217542644803698307112537960736
2004055217542644803698307112537960736
Sum30736574544460610838128967055759501896601075781381152
Gjennomsnitt153683727230542644802788009483537969058

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året24
Feltarbeid 3. året49
Feltarbeid 4. året49
Feltarbeid 5. året68
Feltarbeid 6. året81
Feltarbeid 7. året81
Feltarbeid 8. året81
Feltarbeid 9. året81
Feltarbeid 10. året87
Feltarbeid 11. året95
Feltarbeid 12. året95
Feltarbeid 13. året95
Feltarbeid 14. året95
Feltarbeid 15. året95
Feltarbeid 16. året95
Feltarbeid 17. året106
Feltarbeid 18. året106
Feltarbeid 19. året106
Feltarbeid 20. året106
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m181
Arbeid med vatningsanlegg27
Traktortimar ved planting11
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
214
341
441
541
654
754
892
992
1092
1192
1292
1354
1454
1554
1654
1741
1841
1941
2041


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.547.523

Fordelt på 1593 timar feltarbeid og 1084 timar hausting i bæreåra vert det kr 578 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5457 1030 4427 0 0 6448 -2021 10758 -12779
2 14017 16183 2311 27888 10906 5453 6448 15987 10758 5229
3 42065 37646 4814 74897 24181 12091 6448 56358 10758 45600
4 42065 37646 4814 74897 24181 12091 6448 56358 10758 45600
5 42065 37646 4814 74897 30819 15410 6448 53039 10758 42281
6 56086 48375 4814 99647 37932 18966 6448 74233 10758 63475
7 56086 48375 4814 99647 37932 18966 6448 74233 10758 63475
8 95346 78417 4814 168949 44570 22285 6448 140216 10758 129458
9 95346 78417 4814 168949 44570 22285 6448 140216 10758 129458
10 95346 78417 4814 168949 46466 23233 6448 139267 10758 128509
11 95346 78417 4814 168949 49311 24656 6448 137845 10758 127087
12 95346 78417 4814 168949 49311 24656 6448 137845 10758 127087
13 56086 48375 4814 99647 42673 21337 6448 71862 10758 61104
14 56086 48375 4814 99647 42673 21337 6448 71862 10758 61104
15 56086 48375 4814 99647 42673 21337 6448 71862 10758 61104
16 56086 48375 4814 99647 42673 21337 6448 71862 10758 61104
17 42065 37646 4814 74897 44095 22048 6448 46401 10758 35643
18 42065 37646 4814 74897 44095 22048 6448 46401 10758 35643
19 42065 37646 4814 74897 44095 22048 6448 46401 10758 35643
20 42065 37646 4814 74897 44095 22048 6448 46401 10758 35643
Sum 1121715 967497 89988 1999224 747254 373627 128967 1496630 215160 1281470
Gjennomsnitt 56086 48375 4499 99961 37363 18681 6448 74831 10758 64073

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn