Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:21.11.2018
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:200 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1905 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 62.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt135013
Manuelt arbeid felt135013
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt162013
Varekostnad totalt513522
Varekostnad felt513522
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt675534

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1905.007620.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje58.005452.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel454.3325442.67Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante1905.0012763.50Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter11600.0012760.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1143.003634.74Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante3810.001524.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje232.001241.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje174.004350.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.971984.38Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa10.00617.50Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel484.3323732.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante7620.002743.20Anleggskostnad
Morellplante1.00100.00plante1905.00190500.00Anleggskostnad
Morellplante0.10100.00plante190.5019050.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.003000.00daa10.0030000.00Anleggskostnad
Frostsikring1.009600.00daa10.0096000.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa10.0040000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11650 kg1485 kg165 kg11 %avlingsgraf
26600 kg5940 kg660 kg44 %
39900 kg8910 kg990 kg66 %
413200 kg11880 kg1320 kg88 %
515000 kg13500 kg1500 kg100 %
616650 kg14985 kg1665 kg111 %
716650 kg14985 kg1665 kg111 %
818300 kg16470 kg1830 kg122 %
919950 kg17955 kg1995 kg133 %
1021000 kg18900 kg2100 kg140 %
1119950 kg17955 kg1995 kg133 %
1219950 kg17955 kg1995 kg133 %
1318300 kg16470 kg1830 kg122 %
1418300 kg16470 kg1830 kg122 %
1516650 kg14985 kg1665 kg111 %
1616650 kg14985 kg1665 kg111 %
1715000 kg13500 kg1500 kg100 %
1813200 kg11880 kg1320 kg88 %
1911550 kg10395 kg1155 kg77 %
2011550 kg10395 kg1155 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11485 kgkr 92070kr 0kr 92070
25940 kgkr 368280kr 0kr 368280
38910 kgkr 552420kr 0kr 552420
411880 kgkr 736560kr 0kr 736560
513500 kgkr 837000kr 0kr 837000
614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
714985 kgkr 929070kr 0kr 929070
816470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
917955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1018900 kgkr 1171800kr 0kr 1171800
1117955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1217955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1316470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1416470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1514985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1713500 kgkr 837000kr 0kr 837000
1811880 kgkr 736560kr 0kr 736560
1910395 kgkr 644490kr 0kr 644490
2010395 kgkr 644490kr 0kr 644490
Sum270000 kgkr 16740000kr 0kr 16740000
Gjennomsnitt13500 kgkr 837000kr 0kr 837000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
116888414033195001660-300203777
2056133195001660-30076993
3084200195001660-300105060
40112266195001660-300133126
50127575195001660-300148435
60141608195001660-300162468
70141608195001660-300162468
80155642195001660-300176502
90169675195001660-300190535
100178605195001660-300199465
110169675195001660-300190535
120169675195001660-300190535
130155642195001660-300176502
140155642195001660-300176502
150141608195001660-300162468
160141608195001660-300162468
170127575195001660-300148435
180112266195001660-300133126
19098233195001660-300119093
20098233195001660-300119093
SUM168884255150239000033200-60003137586
Gjennomsnitt8444127575195001660-300156879

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
167553401500700238000001155012666725751
2015824800700238007002800004620012666128690
30158248007002380070010850006930012666232290
40158248007002380070010850009240012666255390
501582480070023800700108500010500012666267990
601582480070023800700108500011655012666279540
701582480070023800700108500011655012666279540
801582480070023800700108500012810012666291090
901582480070023800700108500013965012666302640
1001582480070023800700108500014700012666309990
1101582480070023800700108500013965012666302640
1201582480070023800700108500013965012666302640
1301582480070023800700108500012810012666291090
1401582480070023800700108500012810012666291090
1501582480070023800700108500011655012666279540
1601582480070023800700108500011655012666279540
1701582480070023800700108500010500012666267990
180158248007002380070010850009240012666255390
190158248007002380070010850008085012666243840
200158248007002380070010850008085012666243840
Sum6755343006521670014000476000133001981000021000002533255830512
Gjennomsnitt33777150338357002380066599050010500012666291526

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2700
3700
4700
5700
6700
7700
8700
9700
10700
11700
12700
13700
14700
15700
16700
17700
18700
19700
20700

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året80
Feltarbeid 3. året310
Feltarbeid 4. året310
Feltarbeid 5. året310
Feltarbeid 6. året310
Feltarbeid 7. året310
Feltarbeid 8. året310
Feltarbeid 9. året310
Feltarbeid 10. året310
Feltarbeid 11. året310
Feltarbeid 12. året310
Feltarbeid 13. året310
Feltarbeid 14. året310
Feltarbeid 15. året310
Feltarbeid 16. året310
Feltarbeid 17. året310
Feltarbeid 18. året310
Feltarbeid 19. året310
Feltarbeid 20. året310
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m286
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
166
2264
3396
4528
5600
6666
7666
8732
9798
10840
11798
12798
13732
14732
15666
16666
17600
18528
19462
20462


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 18.128.074

Fordelt på 5660 timar feltarbeid og 12000 timar hausting i bæreåra vert det kr 1.027 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 34893 2200 124763 11550 5775 23800 95188 25333 69855
2 368280 76993 18024 427249 74200 37100 23800 366349 25333 341016
3 552420 105060 18024 639456 177800 88900 23800 526756 25333 501423
4 736560 133126 18024 851662 200900 100450 23800 727412 25333 702079
5 837000 148435 18024 967411 213500 106750 23800 836861 25333 811528
6 929070 162468 18024 1073514 225050 112525 23800 937189 25333 911856
7 929070 162468 18024 1073514 225050 112525 23800 937189 25333 911856
8 1021140 176502 18024 1179618 236600 118300 23800 1037518 25333 1012185
9 1113210 190535 18024 1285721 248150 124075 23800 1137846 25333 1112513
10 1171800 199465 18024 1353241 255500 127750 23800 1201691 25333 1176358
11 1113210 190535 18024 1285721 248150 124075 23800 1137846 25333 1112513
12 1113210 190535 18024 1285721 248150 124075 23800 1137846 25333 1112513
13 1021140 176502 18024 1179618 236600 118300 23800 1037518 25333 1012185
14 1021140 176502 18024 1179618 236600 118300 23800 1037518 25333 1012185
15 929070 162468 18024 1073514 225050 112525 23800 937189 25333 911856
16 929070 162468 18024 1073514 225050 112525 23800 937189 25333 911856
17 837000 148435 18024 967411 213500 106750 23800 836861 25333 811528
18 736560 133126 18024 851662 200900 100450 23800 727412 25333 702079
19 644490 119093 18024 745559 189350 94675 23800 627084 25333 601751
20 644490 119093 18024 745559 189350 94675 23800 627084 25333 601751
Sum 16740000 2968702 344652 19364050 4081000 2040500 476000 16847550 506660 16340890
Gjennomsnitt 837000 148435 17233 968202 204050 102025 23800 842377 25333 817044

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 66.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 55.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn