Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:20.11.2018
Kommune: Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2500 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 380
Haustekapasitet:80 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt94866
Manuelt arbeid felt83125
Manuelt arbeid viltgjerde11741
Traktorarbeide felt15200
Traktorarbeide viltgjerde10973
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt124538
Varekostnad totalt432152
Varekostnad felt410102
Varekostnad viltgjerde22050
Anleggskostnad totalt556690

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2500.0010000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante2500.0054500.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1500.004770.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2600.0052000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.212604.17Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa20.001235.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa3.00246.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2500.00225000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante250.0022500.00Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa3.00478.50Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa3000.003720.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter500.0010500.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter500.00600.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter500.0010500.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter500.00450.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
26250 kg5625 kg625 kg25 %
318750 kg16875 kg1875 kg75 %
418750 kg16875 kg1875 kg75 %
518750 kg16875 kg1875 kg75 %
625000 kg22500 kg2500 kg100 %
725000 kg22500 kg2500 kg100 %
842500 kg38250 kg4250 kg170 %
942500 kg38250 kg4250 kg170 %
1042500 kg38250 kg4250 kg170 %
1142500 kg38250 kg4250 kg170 %
1242500 kg38250 kg4250 kg170 %
1325000 kg22500 kg2500 kg100 %
1425000 kg22500 kg2500 kg100 %
1525000 kg22500 kg2500 kg100 %
1625000 kg22500 kg2500 kg100 %
1718750 kg16875 kg1875 kg75 %
1818750 kg16875 kg1875 kg75 %
1918750 kg16875 kg1875 kg75 %
2018750 kg16875 kg1875 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
25625 kgkr 67500kr 3125kr 70625
316875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
416875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
516875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
622500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
722500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
838250 kgkr 459000kr 21250kr 480250
938250 kgkr 459000kr 21250kr 480250
1038250 kgkr 459000kr 21250kr 480250
1138250 kgkr 459000kr 21250kr 480250
1238250 kgkr 459000kr 21250kr 480250
1322500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
1422500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
1522500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
1622500 kgkr 270000kr 12500kr 282500
1716875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
1816875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
1916875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
2016875 kgkr 202500kr 9375kr 211875
Sum450000 kgkr 5400000kr 250000kr 5650000
Gjennomsnitt22500 kgkr 270000kr 12500kr 282500

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
116700700120001660-750179917
20233441856120001660-75038110
30700315569120001660-75088510
40700315569120001660-75088510
50700315569120001660-75088510
60933757425120001660-750113710
70933757425120001660-750113710
8015873812623120001660-750184271
9015873812623120001660-750184271
10015873812623120001660-750184271
11015873812623120001660-750184271
12015873812623120001660-750184271
130933757425120001660-750113710
140933757425120001660-750113710
150933757425120001660-750113710
160933757425120001660-750113710
170700315569120001660-75088510
180700315569120001660-75088510
190700315569120001660-75088510
200700315569120001660-75088510
SUM167007186750114850424000033200-150002441212
Gjennomsnitt8350933757425120001660-750122061

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15566900180020002380000007794592083
205731800200023800021000013672779474796
30149678002000238000385000410167794128876
40149678002000238000385000410167794128876
50149678002000238000385000410167794128876
60149678002000238000682500546887794172298
70149678002000238000682500546887794172298
80149678002000238000682500929697794210579
90149678002000238000682500929697794210579
100149678002000238000682500929697794210579
110149678002000238000945000929697794236829
120149678002000238000945000929697794236829
130149678002000238000945000546887794198548
140149678002000238000945000546887794198548
150149678002000238000945000546887794198548
160149678002000238000945000546887794198548
170149678002000238000805000410167794170876
180149678002000238000805000410167794170876
190149678002000238000805000410167794170876
200149678002000238000805000410167794170876
Sum556690275132170004000047600001366750010937501558733981195
Gjennomsnitt27834137578502000238000683380546887794199060

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året120
Feltarbeid 3. året220
Feltarbeid 4. året220
Feltarbeid 5. året220
Feltarbeid 6. året390
Feltarbeid 7. året390
Feltarbeid 8. året390
Feltarbeid 9. året390
Feltarbeid 10. året390
Feltarbeid 11. året540
Feltarbeid 12. året540
Feltarbeid 13. året540
Feltarbeid 14. året540
Feltarbeid 15. året540
Feltarbeid 16. året540
Feltarbeid 17. året460
Feltarbeid 18. året460
Feltarbeid 19. året460
Feltarbeid 20. året460
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m375
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde46
Strekking av gjerde, viltgjerde 29
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde17

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
278
3234
4234
5234
6313
7313
8531
9531
10531
11531
12531
13313
14313
15313
16313
17234
18234
19234
20234


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.570.517

Fordelt på 7810 timar feltarbeid og 6250 timar hausting i bæreåra vert det kr 467 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12910 3800 9110 0 0 23800 -14690 19484 -34174
2 70625 38110 8531 100205 34672 17336 23800 59069 19484 39585
3 211875 88510 17767 282618 79516 39758 23800 219060 19484 199576
4 211875 88510 17767 282618 79516 39758 23800 219060 19484 199576
5 211875 88510 17767 282618 79516 39758 23800 219060 19484 199576
6 282500 113710 17767 378443 122938 61469 23800 293175 19484 273691
7 282500 113710 17767 378443 122938 61469 23800 293175 19484 273691
8 480250 184271 17767 646754 161219 80609 23800 542345 19484 522861
9 480250 184271 17767 646754 161219 80609 23800 542345 19484 522861
10 480250 184271 17767 646754 161219 80609 23800 542345 19484 522861
11 480250 184271 17767 646754 187469 93734 23800 529220 19484 509736
12 480250 184271 17767 646754 187469 93734 23800 529220 19484 509736
13 282500 113710 17767 378443 149188 74594 23800 280050 19484 260566
14 282500 113710 17767 378443 149188 74594 23800 280050 19484 260566
15 282500 113710 17767 378443 149188 74594 23800 280050 19484 260566
16 282500 113710 17767 378443 149188 74594 23800 280050 19484 260566
17 211875 88510 17767 282618 121516 60758 23800 198060 19484 178576
18 211875 88510 17767 282618 121516 60758 23800 198060 19484 178576
19 211875 88510 17767 282618 121516 60758 23800 198060 19484 178576
20 211875 88510 17767 282618 121516 60758 23800 198060 19484 178576
Sum 5650000 2274205 332132 7592073 2460500 1230250 476000 5885823 389680 5496143
Gjennomsnitt 282500 113710 16607 379604 123025 61513 23800 294291 19484 274807

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 34.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 27.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn