Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:20.11.2018
Kommune: Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:80 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2500 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 380
Haustekapasitet:80 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt94866
Manuelt arbeid felt83125
Manuelt arbeid viltgjerde11741
Traktorarbeide felt15200
Traktorarbeide viltgjerde10973
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt124538
Varekostnad totalt447272
Varekostnad felt425222
Varekostnad viltgjerde22050
Anleggskostnad totalt571810

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante2500.00225000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante250.0022500.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2500.0010000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante2500.0054500.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1500.004770.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2600.0052000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.212604.17Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa20.001400.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa3000.003900.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1000.003000.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante25000.0012500.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter500.0010500.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter500.00600.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter500.0010500.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter500.00450.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21800 kg1080 kg720 kg15 %
34800 kg2880 kg1920 kg40 %
47800 kg4680 kg3120 kg65 %
510800 kg6480 kg4320 kg90 %
612600 kg7560 kg5040 kg105 %
713800 kg8280 kg5520 kg115 %
814400 kg8640 kg5760 kg120 %
915000 kg9000 kg6000 kg125 %
1015600 kg9360 kg6240 kg130 %
1116200 kg9720 kg6480 kg135 %
1216800 kg10080 kg6720 kg140 %
1317400 kg10440 kg6960 kg145 %
1417400 kg10440 kg6960 kg145 %
1516440 kg9864 kg6576 kg137 %
1615240 kg9144 kg6096 kg127 %
1714040 kg8424 kg5616 kg117 %
1811280 kg6768 kg4512 kg94 %
199600 kg5760 kg3840 kg80 %
209000 kg5400 kg3600 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21080 kgkr 13500kr 3600kr 17100
32880 kgkr 36000kr 9600kr 45600
44680 kgkr 58500kr 15600kr 74100
56480 kgkr 81000kr 21600kr 102600
67560 kgkr 94500kr 25200kr 119700
78280 kgkr 103500kr 27600kr 131100
88640 kgkr 108000kr 28800kr 136800
99000 kgkr 112500kr 30000kr 142500
109360 kgkr 117000kr 31200kr 148200
119720 kgkr 121500kr 32400kr 153900
1210080 kgkr 126000kr 33600kr 159600
1310440 kgkr 130500kr 34800kr 165300
1410440 kgkr 130500kr 34800kr 165300
159864 kgkr 123300kr 32880kr 156180
169144 kgkr 114300kr 30480kr 144780
178424 kgkr 105300kr 28080kr 133380
186768 kgkr 84600kr 22560kr 107160
195760 kgkr 72000kr 19200kr 91200
205400 kgkr 67500kr 18000kr 85500
Sum144000 kgkr 1800000kr 480000kr 2280000
Gjennomsnitt7200 kgkr 90000kr 24000kr 114000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1285905001200001660-1865-79-750296871
204482213812000165001660-1865-79-75034086
3011952570212000165001660-1865-79-75045120
4019422926612000165001660-1865-79-75056154
50268921283012000165001660-1865-79-75067188
60313741496912000165001660-1865-79-75073809
70343621639412000165001660-1865-79-75078222
80358561710712000165001660-1865-79-75080429
90373501782012000165001660-1865-79-75082636
100388441853312000165001660-1865-79-75084843
110403381924612000165001660-1865-79-75087050
120418321995812000165001660-1865-79-75089256
130433262067112000165001660-1865-79-75091463
140433262067112000165001660-1865-79-75091463
150409361953112000165001660-1865-79-75087933
160379481810512000165001660-1865-79-75083519
170349601668012000165001660-1865-79-75079106
180280871340112000165001660-1865-79-75068954
190239041140512000165001660-1865-79-75062775
200224101069212000165001660-1865-79-75060568
SUM28590559760128511924000031350033200-37300-1580-150001701445
Gjennomsnitt14295298801425612000156751660-1865-79-75085072

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15718100020002380000005718603328
207373250020002380001575003938571861079
3073732500200023800031500010500571883391
4073732500200023800031500017063571889954
50737325002000238000437500236255718108766
60737325002000238000525000275635718121454
70737325002000238000525000301885718124079
80737325002000238000525000315005718125391
90737325002000238000525000328135718126704
100737325002000238000560000341255718131516
110737325002000238000612500354385718138079
120737325002000238000612500367505718139391
130737325002000238000612500380635718140704
140737325002000238000612500380635718140704
150737325002000238000612500359635718138604
160737325002000238000612500333385718135979
170737325002000238000682500307135718140354
180737325002000238000682500246755718134316
190737325002000238000682500210005718130641
200737325002000238000682500196885718129329
Sum57181014008747500400004760000102900005250001143622943759
Gjennomsnitt28591700423752000238000514500262505718147188

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året90
Feltarbeid 3. året180
Feltarbeid 4. året180
Feltarbeid 5. året250
Feltarbeid 6. året300
Feltarbeid 7. året300
Feltarbeid 8. året300
Feltarbeid 9. året300
Feltarbeid 10. året320
Feltarbeid 11. året350
Feltarbeid 12. året350
Feltarbeid 13. året350
Feltarbeid 14. året350
Feltarbeid 15. året350
Feltarbeid 16. året350
Feltarbeid 17. året390
Feltarbeid 18. året390
Feltarbeid 19. året390
Feltarbeid 20. året390
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m375
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde46
Strekking av gjerde, viltgjerde 29
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde17

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
223
360
498
5135
6158
7173
8180
9188
10195
11203
12210
13218
14218
15206
16191
17176
18141
19120
20113


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.591.686

Fordelt på 5880 timar feltarbeid og 3000 timar hausting i bæreåra vert det kr 292 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10966 2000 8966 0 0 23800 -14834 14295 -29129
2 17100 34086 11873 39313 19688 9844 23800 5669 14295 -8626
3 45600 45120 11873 78847 42000 21000 23800 34047 14295 19752
4 74100 56154 11873 118381 48563 24281 23800 70300 14295 56005
5 102600 67188 11873 157915 67375 33688 23800 100428 14295 86133
6 119700 73809 11873 181636 80063 40031 23800 117805 14295 103510
7 131100 78222 11873 197449 82688 41344 23800 132305 14295 118010
8 136800 80429 11873 205356 84000 42000 23800 139556 14295 125261
9 142500 82636 11873 213263 85313 42656 23800 146807 14295 132512
10 148200 84843 11873 221170 90125 45063 23800 152308 14295 138013
11 153900 87050 11873 229077 96688 48344 23800 156933 14295 142638
12 159600 89256 11873 236983 98000 49000 23800 164183 14295 149888
13 165300 91463 11873 244890 99313 49656 23800 171434 14295 157139
14 165300 91463 11873 244890 99313 49656 23800 171434 14295 157139
15 156180 87933 11873 232240 97213 48606 23800 159834 14295 145539
16 144780 83519 11873 216426 94588 47294 23800 145332 14295 131037
17 133380 79106 11873 200613 98963 49481 23800 127332 14295 113037
18 107160 68954 11873 164241 92925 46463 23800 93979 14295 79684
19 91200 62775 11873 142102 89250 44625 23800 73677 14295 59382
20 85500 60568 11873 134195 87938 43969 23800 66426 14295 52131
Sum 2280000 1415540 227587 3467953 1554000 777000 476000 2214953 285900 1929053
Gjennomsnitt 114000 70777 11379 173398 77700 38850 23800 110748 14295 96453

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 16.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 8.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn