Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:19.11.2018
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:120 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2500 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 126.00 kr per stk-2.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 126.00 kr per stk53.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.60 kr per stk0.00 kr
Jordanker 89.00 kr per stk-6.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.75 kr per stk0.25 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 50.00 kr per liter-3.50 kr
Nordox 175.00 kr per kg-7.00 kr
Grovdolomitt 2.40 kr per kg0.54 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 67.00 kr per stk12.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell 105.00 kr per stk15.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.80 kr per kg-1.86 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.70 kr per kg-4.30 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 72.00 kr per kg-3.25 kr
Scala 750.00 kr per liter-92.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2985.00 kr per liter-151.00 kr
Delan 835.00 kr per kg-123.40 kr
Topsin 870.00 kr per kg-66.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 50.00 kr per liter-3.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.40 kr per kg-0.33 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 175.00 kr per kg-7.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt118951
Manuelt arbeid felt106875
Manuelt arbeid viltgjerde12076
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde11550
Administrasjon4500
Arbeid og admin totalt155001
Varekostnad totalt535101
Varekostnad felt517461
Varekostnad viltgjerde17640
Anleggskostnad totalt690102

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2500.0010000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00126.00planterekkje50.006300.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00126.00eigen_formel391.6749350.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.60plante2500.0031500.00Anleggskostnad
Jordanker2.0089.00planterekkje50.004450.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10000.0011000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1500.004770.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.75plante5000.003750.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje200.001070.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje150.003750.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2500.0050000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.133064.24Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Roundup0.3050.00daa3.00150.00Anleggskostnad
Nordox0.90175.00daa9.001575.00Anleggskostnad
Grovdolomitt300.002.40daa3000.007200.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0067.00eigen_formel417.6727983.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante10000.004000.00Anleggskostnad
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.00105.00plante2500.00262500.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter400.00480.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter400.00360.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
35100 kg4590 kg510 kg30 %
46800 kg6120 kg680 kg40 %
511900 kg10710 kg1190 kg70 %
617000 kg15300 kg1700 kg100 %
720400 kg18360 kg2040 kg120 %
822100 kg19890 kg2210 kg130 %
922100 kg19890 kg2210 kg130 %
1022100 kg19890 kg2210 kg130 %
1122100 kg19890 kg2210 kg130 %
1222100 kg19890 kg2210 kg130 %
1322100 kg19890 kg2210 kg130 %
1420400 kg18360 kg2040 kg120 %
1520400 kg18360 kg2040 kg120 %
1620400 kg18360 kg2040 kg120 %
1720400 kg18360 kg2040 kg120 %
1820400 kg18360 kg2040 kg120 %
1918700 kg16830 kg1870 kg110 %
2018700 kg16830 kg1870 kg110 %
2118700 kg16830 kg1870 kg110 %
2218700 kg16830 kg1870 kg110 %
2318700 kg16830 kg1870 kg110 %
2418700 kg16830 kg1870 kg110 %
2517000 kg15300 kg1700 kg100 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
34590 kgkr 45900kr 1249.5kr 47150
46120 kgkr 61200kr 1666kr 62866
510710 kgkr 107100kr 2915.5kr 110016
615300 kgkr 153000kr 4165kr 157165
718360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
819890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
919890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
1019890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
1119890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
1219890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
1319890 kgkr 198900kr 5414.5kr 204315
1418360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
1518360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
1618360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
1718360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
1818360 kgkr 183600kr 4998kr 188598
1916830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2016830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2116830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2216830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2316830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2416830 kgkr 168300kr 4581.5kr 172882
2515300 kgkr 153000kr 4165kr 157165
Sum382500 kgkr 3825000kr 104125kr 3929125
Gjennomsnitt15300 kgkr 153000kr 4165kr 157165

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PæreDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
113802000195001660-500158680
2000195001660-50020660
30388771515195001660-50061052
40518362020195001660-50074516
50907143534195001660-500114908
601295915049195001660-500155300
701555096059195001660-500182228
801684686564195001660-500195692
901684686564195001660-500195692
1001684686564195001660-500195692
1101684686564195001660-500195692
1201684686564195001660-500195692
1301684686564195001660-500195692
1401555096059195001660-500182228
1501555096059195001660-500182228
1601555096059195001660-500182228
1701555096059195001660-500182228
1801555096059195001660-500182228
1901425505554195001660-500168764
2001425505554195001660-500168764
2101425505554195001660-500168764
2201425505554195001660-500168764
2301425505554195001660-500168764
2401425505554195001660-500168764
2501295915049195001660-500155300
SUM138020323977112622948750041500-125004020520
Gjennomsnitt55211295915049195001660-500160821

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
169010201800200023800000013802731504
207105800200023800020250001380267757
301745380020002380004050001147513802109830
401745380020002380004050001530013802113655
501745380020002380005625002677513802140880
601745380020002380006750003825013802163605
701745380020002380006750004590013802171255
801745380020002380006750004972513802175080
901745380020002380006750004972513802175080
1001745380020002380007200004972513802179580
1101745380020002380007875004972513802186330
1201745380020002380007875004972513802186330
1301745380020002380007875004972513802186330
1401745380020002380007875004590013802182505
1501745380020002380007875004590013802182505
1601745380020002380007875004590013802182505
1701745380020002380008775004590013802191505
1801745380020002380008775004590013802191505
1901745380020002380008775004207513802187680
2001745380020002380008775004207513802187680
2101745380020002380008775004207513802187680
2201745380020002380008775004207513802187680
2301745380020002380008775004207513802187680
2401745380020002380008775004207513802187680
2501745380020002380008775003825013802183855
Sum69010240851321000500005950000176175009562503450514827665
Gjennomsnitt276041634184020002380007047003825013802193107

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året90
Feltarbeid 3. året180
Feltarbeid 4. året180
Feltarbeid 5. året250
Feltarbeid 6. året300
Feltarbeid 7. året300
Feltarbeid 8. året300
Feltarbeid 9. året300
Feltarbeid 10. året320
Feltarbeid 11. året350
Feltarbeid 12. året350
Feltarbeid 13. året350
Feltarbeid 14. året350
Feltarbeid 15. året350
Feltarbeid 16. året350
Feltarbeid 17. året390
Feltarbeid 18. året390
Feltarbeid 19. året390
Feltarbeid 20. året390
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m375
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde37
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13
Feltarbeid 21. året390
Feltarbeid 22. året390
Feltarbeid 23. året390
Feltarbeid 24. året390
Feltarbeid 25. året390

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
351
468
5119
6170
7204
8221
9221
10221
11221
12221
13221
14204
15204
16204
17204
18204
19187
20187
21187
22187
23187
24187
25170


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 5.401.230

Fordelt på 5880 timar feltarbeid og 4250 timar hausting i bæreåra vert det kr 533 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 20660 3800 16860 0 0 23800 -6940 22083 -29023
2 0 20660 9905 10755 20250 10125 23800 -23170 22083 -45253
3 47150 61052 20253 87949 51975 25988 23800 38162 22083 16079
4 62866 74516 20253 117130 55800 27900 23800 65430 22083 43347
5 110016 114908 20253 204671 83025 41513 23800 139359 22083 117276
6 157165 155300 20253 292213 105750 52875 23800 215538 22083 193455
7 188598 182228 20253 350574 113400 56700 23800 270074 22083 247991
8 204315 195692 20253 379754 117225 58613 23800 297342 22083 275259
9 204315 195692 20253 379754 117225 58613 23800 297342 22083 275259
10 204315 195692 20253 379754 121725 60863 23800 295092 22083 273009
11 204315 195692 20253 379754 128475 64238 23800 291717 22083 269634
12 204315 195692 20253 379754 128475 64238 23800 291717 22083 269634
13 204315 195692 20253 379754 128475 64238 23800 291717 22083 269634
14 188598 182228 20253 350574 124650 62325 23800 264449 22083 242366
15 188598 182228 20253 350574 124650 62325 23800 264449 22083 242366
16 188598 182228 20253 350574 124650 62325 23800 264449 22083 242366
17 188598 182228 20253 350574 133650 66825 23800 259949 22083 237866
18 188598 182228 20253 350574 133650 66825 23800 259949 22083 237866
19 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
20 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
21 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
22 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
23 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
24 172882 168764 20253 321393 129825 64913 23800 232681 22083 210598
25 157165 155300 20253 292213 126000 63000 23800 205413 22083 183330
Sum 3929125 3882500 479513 7332113 2718000 1359000 595000 5378113 552075 4826038
Gjennomsnitt 157165 155300 19181 293285 108720 54360 23800 215125 22083 193042

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 17.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn